Homepage
Nieuws van Berne Media | uitgeverij abdij van berne

 

Zojuist verschenen:

Ruhe sanfte, sanfte Ruh!
Passiemuziek, een veelkleurig palet door de eeuwen heen

Emanuel Overbeeke

Wie aan Pasen en muziek denkt, denkt vaak het eerst aan Bachs Matthäus- en Johannes-Passion. De werken hebben al ruim een eeuw een niet weg te denken plaats in onze (muziek)cultuur. De uitvoering van deze muziek is niet alleen een jaarlijks terugkerend ritueel dat velen hartstochtelijk beleven, het inspireert ook tot nieuwe gedachten en kunstuitingen.
Er is echter veel meer muziek geschreven voor Pasen en de lijdenstijd. Dit boek gaat grotendeels over de paasmuziek naast Bach en wil een overzicht geven van de paasmuziek in de loop der eeuwen en in allerlei gedaanten.
Auteur Emanuel Overbeeke zet grote lijnen uit, laat enkele van de bekendste en belangrijkste composities voor deze gelegenheden aan bod komen (twee eigenschappen die overigens niet altijd samengaan), probeert de muziek te plaatsen in de muzikale en culturele context waarin ze ontstond en besteedt aandacht aan de wijze waarop diverse componisten daarop reageerden. Bij de keuze van de behandelde werken en van de aard van de besprekingen speelden diverse factoren een rol: naast uiteraard persoonlijke smaak ook het historisch belang (voor tijdgenoten van de componist en voor ons, wat niet altijd hetzelfde is) en beschikbaarheid van opnamen, bladmuziek en literatuur. Voor wie meer stukken op dit terrein wil leren kennen, bevatten de meeste hoofdstukken een lijst met luistertips.
Het boek geeft een beeld van de rijkdom van het onderwerp, de tijdloze fascinatie die van de Bijbelteksten uitgaat en de pogingen het eeuwenoude verhaal in beeld te houden door het voortdurend aan te passen aan nieuwe inzichten. De titel van het boek Ruhe sanfte is ontleend aan een regel uit het slotkoor van Bachs Matthäus-Passion. Het onderwerp zal waarschijnlijk nooit een zachte rust, laat staan een laatste rustplaats krijgen, want daarvoor raakt het te zeer aan de menselijke existentie.
Dit boek is bestemd voor gelovigen en ongelovigen, voor liefhebbers van muziek, cultuur en/of religie, voor kenners – omdat boeken over dit onderwerp met een thematische aanpak helaas nog nauwelijks bestaan en vermeldingen van grote lijnen even essentieel zijn als detailbesprekingen – en voor geïnteresseerde leken, die hopelijk veel muziek tegenkomen die zij nog niet kennen en door dit boek aangemoedigd worden ook deze composities te willen horen.

Emanuel Overbeeke (1958) studeerde muziekwetenschap in Utrecht en New York, Hij schreef boeken over onder meer Debussy, Boulez, Klassieke componisten en de dood en een proefschrift Nederlandse muziek bij Nederlandse symfonieorkesten.

Meteen bestellen of meer informatie? Klik hier


Werkgroep voor
Liturgie Heeswijk
Abdij van Berne
Abdijstraat 53
5473 AC Heeswijk
tel: 0413-293480
info@wlh.nlVolg ons op: