Religie en Spiritualiteit

In dit fonds: Religie en spiritualiteit, vindt u boeken die aanzetten tot nadenken over geloof in deze tijd: theologie, bezinning en exegese.

Wanneer u op onderstaande uitgaven klikt komt u terecht in de webwinkel van onze Boekhandel Berne.

Op weg naar Kerstmis 2016
Meditatieboekje voor advent en Kerstmis

Al wie dolend in het donker

in de holte van de nacht

en verlangend naar een wonder

op de nieuwe morgen wacht…

Dit lied vormt het thema van Op weg naar Kerstmis 2016. Het is soms het levensgevoel van december, misschien ook wel het levensgevoel van deze tijd. Ieder van ons verlangt wel eens naar een wonder, een nieuwe morgen, een teken dat het anders kan. Bewust toeleven naar Kerstmis helpt ons door het donker heen. De beeldmeditaties en de verdiepingsteksten geven dag voor dag, stap voor stap die weg aan, al zoekend, om uit te komen bij het Teken dat God zich met ons verbindt: de geboorte van het Kind.

Op weg naar Kerstmis is vernieuwd: een groter formaat en inhoudelijk is de opzet iets anders. In het boekje een dagkalender voor de advent met een gebed, een korte vertelling, een tekst over de kunstafbeelding of een 
bijzonder citaat. Hier en daar staat een dagboekbladzijde, waar men eigen gedachten kan opschrijven. Een persoonlijk boekje om mee op weg te gaan naar Kerstmis.

Meer informatie en/of bestellen? Klik hier

Dragende woorden.  Het geheim van de geloofsbelijdenis
Anselm Grün


Het credo behoort tot de fundamenten van het christelijke geloof. Voor veel gelovigen is de geloofsbelijdenis een evidentie, maar voor anderen vormt het een bron van twijfel. Waarom moet je -in godsnaam- je geloof uitdrukken in die geijkte formule? Is het niet genoeg dat je gelooft in de liefde van God? Met dit boek richt Anselm Grün zich tot zoekende mensen. Mensen die willen achterhalen waar het bij hun geloof om gaat. De auteur wil hun manieren tonen om het geloof zo te begrijpen dat hun leven erdoor verlicht wordt. Het credo vormt daarbij een onmisbaar handvat.

Anselm Grün is monnik van de benedictijnenabdij van Münsterschwarzach. Wereldwijd is hij een van de bekendste spirituele auteurs. Voor veel mensen, ongeacht hun religieuze overtuiging, is hij een gewaardeerd raadgever en spiritueel begeleider.

Meer informatie en of bestellen? Klik hier

 

Tasten naar het geheim. 62 oefeningen in Bijbelse spiritualiteit
Huub Welzen
Een LEERBOEK in Bijbelse spiritualiteit

Huub Welzen neemt ons mee op ontdekkingsreis door de Bijbel. Op de tast proberen we via leesoefeningen het grote Geheim, het mysterie van God aan te raken. Uitgangspunt zijn de evangelielezingen die op zon- en feestdagen in de rooms-katholieke liturgie klinken.
Natuurfoto’s ondersteunen de zoektocht.
De grote thema’s in dit boek zijn liefde, verlangen, gerechtigheid, genade, de aanwezigheid van God en het Geheim dat ons overstijgt.
Huub Welzen laat zien welke inspiratie er van Bijbelse teksten uitgaat en hoe mooi het is bezig te zijn met de Schrift.

Huub Welzen o.carm. is een kenner van Bijbelse spiritualiteit. Hij is medewerker van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen, en schrijft en doceert al decennialang over de Bijbel, met name het Nieuwe Testament


Meer informatie en of bestellen? Klik hier

 

Woord voor onderweg. Overwegingen voor het jaar A.
Joost Jansen


Wie is helemaal zeker van zijn bestaan?
Hebben we niet allemaal vragen?

We kunnen te rade gaan bij mensen met ervaring. We kunnen verhalen ophalen waarin richting wordt geboden.
De Bijbel is zo’n boek met gelovige ervaringsverhalen. In deze overwegingen – voor iedere zondag of feestdag één – worden de levensvragen van mensen van vandaag gekoppeld aan de wijsheid van eeuwen.
Het evangelie van Matteüs is de leidraad. Matteüs die zelf ook weer oud en nieuw aan elkaar gekoppeld heeft om de boodschap van Jezus voor ieder
vruchtbaar te maken. De overwegingen komen voort uit jarenlang omgaan met de Bijbelverhalen in het leerhuis en in de liturgie. Vele bijbellezers
hebben er aan meegewerkt. En dat loont zich.

Joost Jansen (1946), norbertijn van de Abdij van Berne te Heeswijk, gaat vanaf zijn jonge jaren de weg van het religieuze gemeenschapsleven met een bijzondere aandacht voor Bijbel en liturgie. Vanaf 1984 is hij geëngageerd in het liturgische apostolaat van de Norbertijnen. Hij komt geregeld samen met gelovige mensen in leerhuizen. Hij is pastor van de drie parochies rondom de abdij van Heeswijk.
Eerder verschenen: Woord voor onderweg B-jaar en C-jaar.Meer informatie en of bestellen? Klik hier


Hij is mens geworden. Dominicaanse preken Advent en Kerstmis.
Jan Groot (red.)

In Hij is mens geworden staan Dominicaanse preken voor de Advent en Kerstmis centraal. In de decemberdagen is er vaak een verlangen naar bezinning en verstilling, een pas op de plaats, samen of alleen.
Voor christenen staat in deze periode de menswording van God centraal. We leven in vier Adventsstappen toe naar het feest van Jezus' geboorte, en komen daarna samen om het verhaal van die Kerstnacht te horen en te vieren.
Dominicanen zijn goede predikers. In dit boek zijn Dominicaanse preken voor deze bijzondere tijd van het jaar verzameld. Een mooie markering van het 800-jarig bestaan van deze orde. De teksten en gebeden zijn bedoeld als handreiking voor verloren ogenblikken alleen, óf voor gesprek en viering met anderen samen.
De Zwolse Dominicanenkerk kent een preekteam van pastores en theologen (M/V) dat de verkondiging behartigt. Zij werken allen vanuit de Dominicaanse inspiratie. Voor de bijzondere tijden van het jaar (Advent en Veertigdagentijd) ontwikkelden zij een speciale verkondiging, puttend uit de rijkdom van de Bijbelse verhalen uit Oude en Nieuwe Testament. Aan dit boek werkten mee: Anneke Grunder, Baptiste Tuin, Corinne van NIstelrooij, Evert van den Berg, Jozef Essing, René Dinklo en Jan Groot (tevens red.).

Meer informatie en of bestellen? Klik hier


God is verhuisd. Naar nieuwe gelovige gemeenschappen
door Petra Stassen en Ad van der Helm


God is verhuisd. Blijf hem niet zoeken in oude, lege kerken; zoek hem in de wereld. Blijf niet mopperen op het instituut; zie hoe het instituut kan helpen. Hervind het eigen geloof en straal dat uit naar buiten. Ga de wereld in. Dit is in een notendop de boodschap die Petra Stassen, directeur van Kerkelijk Waardebeheer, en Ad van der Helm, parochiepriester en hoofddocent kerkelijk recht aan de KU Leuven, met hun nieuwe boek God is verhuisd uitdragen. (uit: interview met nieuwwij.nl)

God valt niet samen met kerken. Dit bewustzijn - dat altijd heeft geleefd bij christelijke denkers - is in onze tijd wel heel actueel geworden.
God is verhuisd en mensen gaan opnieuw op zoek naar het adres waar ze Hem kunnen vinden. Dit boek maakt het instituut kerk ondergeschikt aan mensen die op nieuwe manieren vanuit hun geloof een bijdrage leveren aan maatschappelijke zorgen en dilemma’s. Tegelijkertijd kan de inhoud van het boek een inspiratiebron vormen voor vernieuwing. Gelovige gemeenschappen zijn in de veranderingen die kerken en de samenleving doormaken van wezenlijk belang. Zij leveren de verhalen die de dominante ontwikkelingen tenminste relativeren, en misschien zelfs bijsturen.

Petra Stassen (1959) is jurist en sinds 2010 gevestigd als zelfstandig adviseur. Momenteel is zij directeur van Kerkelijk Waardebeheer. Zij werkte 25 jaar als juridisch medewerker in de RK Kerk.
Ad van der Helm (1962) is als priester werkzaam in de parochie Maria Sterre der Zee te Den Haag, en als universitair hoofddocent kerkelijk recht aan de KU Leuven; bovendien is hij bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene in het bisdom Rotterdam

meer informatie klik hier

Van macht ontdaan. De betekenis van christelijk geloof voor de wereld van vandaag
door René Grotenhuis


Einde oefening. De Rooms-Katholieke Kerk is van haar macht ontdaan. Wat is vandaag nog de betekenis van het christelijk geloof? Ze is niet langer een dominante speler als het gaat om politiek, moraal en sociaal gedrag. Weg ermee?
René Grotenhuis beweert het tegendeel in ‘Van macht ontdaan’. Ja, de Kerk is van haar macht ontdaan, maar daardoor hoeft ze nog niet minder betekenisvol te zijn.(uit: interview met nieuwwij.nl)
Als directeur van Cordaid en betrokken katholiek zag René Grotenhuis over de hele wereld vele geloofsgemeenschappen. Hij raakte onder de indruk van de wereldwijde betekenis van de kerk. Vanuit dit perspectief schrijft hij over de Nederlandse en westerse kerk, het instituut. De kerk zoals we die kennen is aan het eind van haar levenscyclus, toch heeft de kerk volgens de Grotenhuis juist in de wereld van vandaag een waardevolle rol te spelen omdat ze in staat is de onbalans waarin de westerse wereld terecht is gekomen van het noodzakelijke tegenwicht te voorzien.
René Grotenhuis (1951) studeerde systematische theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht. Van 2003 tot 2013 was hij algemeen directeur van de katholieke ontwikkelingsorganisatie Cordaid. Sinds 2013 is hij als associate researcher verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Hij schreef meerdere boeken op het terrein van internationale samenwerking.

Meer informatie klik hier

 

Bijbel. De dragende verhalen
door Frédéric Boyer en Serge Bloch

 
De Bijbel, zoals je hem nog nooit gelezen of gezien hebt!
 
De grote Bijbelse verhalen vertellen over de wereld waarin wij leven. Over vluchtelingen, oorlogen, jaloezie en macht…
En over moordpartijen, liefde en verraad. Ze komen opnieuw tot leven in dit 528 pagina’s tellende boek met meer dan 1500 illustraties
 
De Bijbel behoort tot de literaire en culturele schat van de mensheid; bijbelverhalen hebben onze wereld mede vorm gegeven. In elk tijdperk worden de Bijbelverhalen opnieuw gelezen, herschreven en voorzien van eigen beelden, want de verhalen blijven actueel, ook anno 2016.
De auteurs van deze Bijbel hebben de verhalen van het Oude Testament een volledig nieuw gezicht gegeven: dat van een graphic Bijbel.
Elk hoofdstuk is ontstaan door een intensieve samenwerking tussen auteur en illustrator.
Een poëtisch en oorspronkelijk werk geschreven door Frédéric Boyer; 35 hoofdstukken uit het Oude Testament prachtig vormgegeven met 1500 illustraties van Serge Bloch.
Het boek verschijnt in verschillende landen als Frankrijk, Spanje, Japan, Italië, en Korea.
Voor meer informatie klik hier

Henri Nouwen
Open uw hart.De weg naar gastvrijheid, onszelf en God

Dit boek beschrijft drie wegen van spiritualiteit. De weg naar onszelf, de ander en God. Vooral wat Nouwen schrijft over de weg naar de ander - de weg van vijandschap naar gastvrijheid - is vandaag actueel. Nouwen laat zien hoe de Bijbel aan de vreemdeling een voorname positie geeft; en dat het een noodzakelijke spirituele weg is om zelf te leren vreemdeling te worden.
De weg naar gastvrijheid hoort bij de andere twee wegen van spiritualiteit: de weg naar onszelf en naar God.

Henri Nouwen (1932-1996) behoort tot de meest gelezen spirituele schrijvers, met wereldwijd miljoenen lezers. Hij is geliefd vanwege de manier waarop hij woorden geeft aan een authentiek geloof. Met het thema van vijandigheid naar vriendschap was hij altijd erg in de weer. Het is herkenbaar in ieder mens en in ieder mensenleven

 Meer informatie en bestellen klik hier

 

 

Lieve Paus Franciscus. De Paus antwoordt op brieven van kinderen uit de hele wereld
Paus Franciscus

Kinderen hebben, net als oudere mensen, hun vragen en problemen. Maar ze krijgen niet vaak de kans om de grote vragen die in hun hart leven ook te stellen.
In 'Lieve Paus Franciscus' geeft Paus Franciscus hen deze kans wel. Hij waardeert juist de kinderlijke spirituele diepgang door heel open antwoord te geven op de vele vragen van kinderen over de hele wereld. Sommige zijn grappig, sommige serieus. En er zijn er die ontroeren en je hart diep raken. Maar allemaal zijn ze afkomstig van kinderen die het verdienen te weten en te voelen dat God hen onvoorwaardelijk liefheeft.
Met aanbevelingen van Gerda Havertong en Bisschop Gerard de Korte:
'Een ontroerend boek vol indringende geloofsvragen van kinderen en heldere, soms humorvolle antwoorden van Paus Franciscus' - Bisschop Gerard de Korte
'Schijnbaar moeiteloos heeft Paus Franciscus zich laten bevragen en zich vereenzelvigd met de onbevangen gedachtenwereld van de kleine mensen met hun grote wensen. Via mooie persoonlijke levenslessen begeleidt hij hen èn mij naar onze innerlijke wereld. Geroerd ben ik door de absolute toewijding van zowel de kinderen als de Paus' - Gerda Havertong
Paus Franciscus geniet veel sympathie vanwege zijn eenvoud en mede-menselijkheid. In dit boek laat hij zien hoe goed hij ook thuis is in de wereld van kinderen en hun (religieuze) vragen. 

Meer informatie en bestellen, klik hier

God heeft ook een fiets. Kleine theologie van het wielrennen.
Frank G. Bosman

'De wielersport is per definitie een katholieke sport,' aldus Mart Smeets in 2012. De godfather van het Nederlandse wielrennen weet ook te vertellen waarom: 'omdat je met drie weesgegroetjes van al je problemen af bent.' 'De Mart' is misschien geen volbloed theoloog, maar hij heeft wel een punt. Geen sport is zo katholiek als het wielrennen. De eenzame renner die als een postmoderne monnik zijn lichaam teistert ten einde zijn geest te kunnen overwinnen. Wielrenners die kruisjes slaan en hun wielertrui opdragen aan Notre-Dame de Cyclistes in Labastide-d'Armagnac. De Tour de France als een metafoor voor de pelgrimerende mens op aarde. De winnaars die morgen de verliezers zijn. Heiligen die morgen zondaars zijn. Dit alles schreeuwt om een eigen theologie, een kleine theologie van het wielrennen. Want iedere katholiek weet: God heeft ook een fiets.
Meer informatie klik hier

 

 

Reis langs de abdijbieren in Nederland en België en hun abdijen
Frank Stoute & Fedor Vogel

Zowel België als Nederland kent meerdere abdijbieren. In het katholieke België kennen we 24 'erkende abdijbieren' en ook in het conservatieve Nederland groeit het aantal abdijbieren de laatste jaren. In tegenstelling tot trappistenbieren, worden abdijbieren niet gebrouwen binnen de muren van de abdij. Maar elke abdij achter dat bekende of minder bekende bier heeft wel zijn eigen verhaal en unieke omgeving. Deze reisgids brengt u langs alle hedendaagse abdijbieren en hun abdijen. Van Leffe tot Affligem. Van Ename tot Maredsous. Van Berne Heeswijk tot Val Dieu. En nog veel meer. 'Reis langs de abdijbieren in Nederland en België' is de ideale reisgids voor mensen die bierbeleving willen combineren met een bezoek aan het monastieke leven, een rustgevende wandeling in de omgeving van de abdij en vooral: het proeven van het abdijbier in het belendende proeflokaal of café naast de abdij. Vier het leven, gij zult genieten...
Meer informatie klik hier

Alle kathedralen en basilieken van Nederland
Hugo Kolstee

Deze (reis)gids beschrijft alle zeven kathedralen en vijfentwintig basilieken in Nederland.
Bij elke kerk komt de plaatselijke situatie, geschiedenis, architectuur en inrichting ruim aan bod.
Zowel patroonheiligen en tradities als processies en ommevaarten komen aan de orde.
Bij basilieken wordt datum en reden van ontstaan vermeld, bij kathedralen komen de bisdommen, nu en in het verleden, ter sprake.
Ook komt de vraag aan bod wat is een kathedraal, wat is een basiliek eigenlijk?
Voor iedereen geïnteresseerd in architectuur, kunst en kerkgeschiedenis, die meer wil zien en horen dan je tot nu toe zag en wist.
Hugo Kolstee (1942) heeft als arts gewerkt in Nederland en in het buitenland. Hij voer ook regelmatig als scheepsarts op grote zeilschepen. Toen hij bij 'toeval' in een basiliek kwam, ging er een wereld voor hem open en besloot hij vanwege zijn interesse voor bouwkunde en geschiedenis ze allemaal te bezoeken en hun wetenswaardigheden te verzamelen. Nu gebundeld in een handige gids.
Meer informatie klik hier


Veer-kracht. Spiritueel leven met een bijzonder lichaam
Holkje van der Veer

Je wordt geboren met het Marfan syndroom, je ontvangt een wat lang en slungelachtig lichaam. Hoe ga je om met kwetsbaarheid en de littekens die je opdoet? Maar vooral hoe groei je als vrouw naar een eigen lifestyle. Holkje van der Veer is een zuster, een dominicanes. Zij beschrijft in dit boek hoe zij vanaf haar kinderjaren positief en met veerkracht met haar bijzondere lichaam leert omgaan. Zij ontdekt meer: ze ontdekt hoe verlangen, vriendschap en vertrouwen haar vreugde en een zinvol leven schenken.
Holkje is openhartig, ook over Gods aanwezig zijn in haar leven.
Met veel humor en relativering ontwikkelt de auteurs taal om haar geloof en vertrouwen te delen met veel 'tocht'genoten. Hebben we niet allemaal onze beperkingen? En hoe gaan we er mee om? Ieder hoofdstuk eindigt in enkele vragen voor verwerking en (groeps)gesprek.
Holkje van der Veer (1960) is een vrijgevochten Amsterdamse, studeert in de jaren tachtig aan de sociale academie en doet daarna een studie theologie. Ze loopt stage in het dominicanenklooster in Zwolle, waar ze veel inspiratie vindt. In 1996 treedt ze toe als dominicanes.
Meer informatie klik hier

Het verhaal van... 4 delen
Thomas van der Horst

De kijkboekjes Het verhaal van... zijn bedoeld om in gesprek te gaan met mensen die geheugenproblemen

hebben.
De titels en beelden nodigen uit om betekenissen aan het beeldmateriaal te koppelen. Afhankelijk van het geheugenprobleem zullen sommige ouderen de boekjes zelfstandig kunnen lezen op een moment van de dag ze dat zelf het liefste doen. Ze kunnen aan hen uitgeleend worden en daarna kan men er met hen over in gesprek gaan. Wat heeft hen aangesproken, wat stond hen tegen en wat deed hen aan vroeger denken? Zij die meer geheugenproblemen hebben, kunnen samen met een begeleider gaan lezen.


Dan blijken mensen meer te kunnen dan aanvankelijk gedacht. Dat zijn vreugdevolle ervaringen. Er gaat iets van de wereld van buiten en van binnen open. Geef na een eerste keer dat het niet lukte niet meteen op. Misschien is de persoon op een ander moment meer in de stemming of minder moe. Er zijn 4 delen in de serie verschenen: Het verhaal van Blauw, Het verhaal van vroeger, Het verhaal van Gods zelfportret en Het verhaal van de herder

De auteur, Thomas van der Horst is geestelijk verzorger. 

 

 

Onderweg naar Pasen

Al jaren verschijnt dit meditatieboekje ter voorbereiding van Pasen. Dit jaar in een nieuwe en heldere vormgeving met bijzonder beeldmateriaal van kunstenaars uit allerlei tijden. De meditatieteksten hierbij zijn geschreven door een team van schrijvers met een verschillende spirituele achtergrond die elk hun eigen uitwerking aan het thema geven. Het thema van Onderweg naar Pasen is Vind je levensbron!

Deze boekjes zijn goed te gebruiken in gezinnen, gemeentes en parochies, zorginstellingen en voor persoonlijke verdieping. Ze bieden allerlei materiaal ter bezinning in de advent en de veertigdagentijd. Elk boekje bevat ook een verhaal, een creatieve opdracht, een recept en een meditatieviering.

Meer informatie en/of bestellen? Klik hier

 

Willem Marie Speelman
Zie dat ik ben. Christelijke spiritualiteit als weg tot menswording

Rode draad door dit boek is de naam van God, die zich geopenbaard heeft als de Aanwezige.
Of en in hoeverre God bestaat mag een open vraag blijven; maar Hij is wel aanwezig in alles wat wij zeggen en doen. De christelijke traditie probeert zijn aanwezigheid tastbaar te maken in verschillende vormen, zoals de heilige schrift, heilige mensen, iconen en sacramenten. Spiritualiteit is de discipline die ervoor waakt dat God niet opgeborgen wordt
in een woord, een mens, een beeld of een gebaar. Maar de spiritualiteit bevestigt met vertrouwen dat God in dat woord, die mens, dat beeld en dat gebaar aanwezig is. En ook in andere woorden, andere mensen, andere beelden en andere gebaren. “Alles in allen”, zegt Paulus. God wijkt voor iedere beperking en blijft volgens het dankgebed van Jezus “voor wijzen en verstandigen verborgen”. Maar aan mensen die eenvoudig worden kan Hij zich zomaar laten kennen als de Gene die hen nader tot zichzelf en tot elkaar brengt.

Willem Marie Speelman
is universitair docent spiritualiteit aan de Tilburg School of Catholic Theology en directeur van het Franciscaans Studiecentrum. Hij schreef onder meer Om de hele wereld (Valkhof 2010), God aan den lijve ondervinden (Discoverybooks 2012), Levende franciscaanse spiritualiteit (Berne Media 2013), Leven met Franciscus (Boekencentrum 2013) en Rijk leven zonder bezit (Boekencentrum 2014).

Meer informatie en/of bestellen? Klik hier


Maar één ging er zingen.
De muzikale biografie van Floris van der Putt met CD

Anton Vernooij

Floris van der Putt (1915-1990) was priester en belangrijk componist van kerkmuziek en volksliederen. In het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw werd in de rooms-katholieke liturgie officieel de volkstaal ingevoerd. Van der Putt heeft de liturgie sindsdien verrijkt met een keur aan kwalitatief hoogstaande gezangen in velerlei vorm. Bekend is bijvoorbeeld Niemand leeft voor zichzelf. Hij schreef talrijke strofeliederen psalmen, acclamaties, en recitatieven en zette een honderdtal prefaties op muziek, evenals de lijdensverhalen van de evangelisten.
Zijn volksliederen behoren tot het algemeen cultuurbezit van Nederland. Sommige liederen zijn evergreens geworden, zoals Toen den hertog Jan kwam varen. In deze muzikale biografie worden behalve zijn muzikale persoonlijkheid vooral ook de ontwikkelingen in zijn muzikale denken beschreven, zowel op het gebied van het volkslied als van de gezongen liturgie.
CD
Bij het lijvige werk dat rijkelijk is voorzien van muziekgravures hoort een CD met de bekendste werken van zijn hand.

Prof. Dr. Anton Vernooij
(1940) is emeritus hoogleraar Liturgische Muziek aan de Theologische Faculteit van de universiteit van Tilburg. 

Meer informatie en/of bestellen? Klik hier

 

De zeven zuilen
Gesprekken over God, geest & tijdgeest
Herman Koetsveld & Enis Odaci

Vijf jaar geleden ontmoetten Dominee Herman Koetsveld en islamdeskundige Enis Odaci elkaar n.a.v. de verharding van het islamdebat. Ze ontdekten dat de taal van vertrouwen de taal van wantrouwen en angst doorbreekt. Ze gingen ermee aan de slag, richtten een stichting op, bouwden een website, publiceerden, kwamen voor de camera en werden veel gevraagd in debatten. Daar vertelden ze dat hun afkomst uit verschillende religieuze tradities geen belemmering vormt voor hun verbondenheid. Het idee ontstond om hun onderlinge gesprek ook met andere mensen te voeren. Deze gesprekken zijn nu vastgelegd in het boek ‘De Zeven Zuilen’.
Aan het gesprek nemen deel: Nuweira Youskine, redacteur en presentatrice Nederlandse Islamitische Omroep (NIO), Monique Samuel, commentator op radio en tv, auteur, Midden-Oosten en Noord-Afrika correspondente,  Ruard Ganzevoort, voorheen predikant, nu wetenschapper en lid van de Eerste Kamer, Lody van de Kamp, rabbijn en CDA-raadslid, Ad Verbrugge,  Universitair docent en programmamaker, Karin van den Broeke, predikant en Preses Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland en Marije de Jong, hoofdredacteur Happinezz.
Allemaal krijgen ze dezelfde zes standpunten over God en de samenleving voorgelegd: uitspraken van Jezus, Martin Luther King, Mohammed, Mozes, Nietzsche en Plato.
Uit hun verschillende vertrekpunten ontvouwen zich heel levendige, verrassende en inspirerende - en actuele - standpunten die aanzetten de eigen gedachten te scherpen.

Herman Koetsveld (1959) en Enis Odaci (1975) werken samen als Partners voor christelijke islamitische kennisuitwisseling en advisering. Met hun grondige kennis en enthousiasmerende optredens bereiken zij steeds meer mensen uit alle delen van de samenleving en vormen zo een belangrijke inspiratiebron voor respect en kennis voor en over elkaar. 

Meer informatie en/of bestellen? Klik hier

 

 

Zin in Brabant
50 verhalen over religie en spiritualiteit in Brabant

Marieke Boerefijn en Paul Spapens

Na de ontkerkelijking is Brabant religieuzer dan ooit

Nu de ontkerkelijking van Brabant als het ware is uitgewoed, vroegen de Brabantse journalisten Marieke Boerefijn en Paul Spapens zich af of dat betekent of Brabant een provincie zonder religie is. Ze gingen op onderzoek uit en ontdekten dat Brabant een multireligieuze provincie is geworden waarin tientallen verschillende religies gedijen. Over hun zoektocht schreven ze het boek ‘Zin in Brabant’.

In dit boek van 352 pagina’s en met vele tientallen schitterende foto’s van Rianne Vrijdag-Swinkels laten de twee auteurs zien dat het Brabant van ná de ontkerkelijking religieuzer is dan ooit. Overigens, een van de vaststellingen die ze doen is dat het christendom in Brabant aan een revival bezig is.

‘Zin in Brabant’ is geschreven door twee professionele journalisten die zijn gespecialiseerd in religie, volksgeloof en de Brabantse identiteit. Marieke Boerefijn (1978) is verslaggever van Omroep Brabant. Ze studeerde af in de theologie en religiewetenschappen aan de universiteit van Tilburg. Paul Spapens (1949) is voormalig journalist bij het Brabants dagblad. Als schrijver van tientallen boeken specialiseerde hij zich in immaterieel erfgoed. Beide schrijvers zijn Brabanders in hart en nieren.

‘Zin in Brabant’ is een fascinerend boek. Alle mogelijke vormen van religie worden in de provincie gepraktiseerd: sjamanisme, buitenaards leven, sikhs, hindoes, zen, taoïsme, een dominee die rabbijn werd, een moslim die zich tot het christendom bekeerde, een christen die moslim werd, leylijnen, heilige bomen, engelen, de Ark van Noah….. In ‘Zin in Brabant’ beschrijven Marieke Boerefijn en Paul Spapens 50 verschillende vormen van religie. Ze spreken van ‘het topje van een ijsberg’.

Meer informatie en/of bestellen? Klik hier

 

Op weg naar Kerstmis 2015
Lees- en meditatieboekje

Al jaren verschijnt dit meditatieboekje ter voorbereiding van Kerstmis. Dit jaar in een nieuwe en heldere vormgeving met bijzonder beeldmateriaal van kunstenaars uit allerlei tijden. De meditatieteksten hierbij zijn geschreven door een team van schrijvers met een verschillende spirituele achtergrond die elk hun eigen uitwerking aan het thema geven. Het thema voor de advent en Kerstmis is Barmhartig léven.

Deze boekjes zijn goed te gebruiken in gezinnen, gemeentes en parochies, zorginstellingen en voor persoonlijke verdieping. Ze bieden allerlei
materiaal ter bezinning in de advent en de veertigdagentijd. Elk boekje bevat ook een verhaal, een creatieve opdracht, een recept en een meditatieviering.

Meer informatie en/of bestellen? Klik hier

 

 

Woord voor onderweg.
Overwegingen voor het jaar C

Joost Jansen o.praem

Iedere zondag, alle feestdagen, jaar in jaar uit, met de cyclus van de seizoenen en de cyclus van het kerkelijk jaar, deelt Joost Jansen het Woord met mensen. 
Vanuit de Abdij van Berne trekt hij uit om in de kerken rondom de abdij te vieren met gelovige mensen.
De omgang met de Schrift en de omgang met mensen heeft Joost Jansen geleerd dat iedere mens de capaciteit gekregen heeft om bemind te kunnen worden en zelf weer te beminnen. Ook door God.
Een God die Partner wordt en meetrekt. Een God die je geheel en al verantwoordelijk maakt voor je eigen leven en dat van anderen. De wereld, zijn hele schepping, heeft Hij ons toevertrouwd. Mensen en al het geschapene.
Christenen worden mensen van de Weg genoemd, al sinds de eerste christentijd. In deze uitgave vindt de lezer  Woord(en) voor onderweg. Ze sluiten aan bij de zondagen en grote feestdagen in de lezingencyclus van het jaar B. Woord voor onderweg is een boek ter inspiratie voor allen die actief zijn in de liturgie maar dat ook zeer geschikt is voor persoonlijke bezinning. Hiertoe is bij iedere overweging een gebed toegevoegd.
Joost Jansen (1946), norbertijn van de Abdij van Berne te Heeswijk, gaat vanaf zijn jonge jaren de weg van het religieuze gemeenschapsleven met een bijzondere aandacht voor Bijbel en liturgie. Vanaf 1984 is hij geëngageerd in het liturgische apostolaat van de Norbertijnen. Hij komt geregeld samen met gelovige mensen in leerhuizen. Hij is pastor van de drie parochies rondom de Abdij van Heeswijk.


Meer informatie en/of bestellen? Klik hier

 

ZALIG GEBAKKEN
Verhalen, recepten en tradities wereldwijd-van Driekoningen tot Sinterklaas

Marian Geurtsen en Bep Willers-van Oostwaard
Illustraties: Leonie Nijman, fotografie: Elisabeth Algra

Van Kunigunde-ringen via hot cross buns tot Magdalena Striezeln

Overal in de wereld zijn er speciale bakrecepten die verbonden zijn aan een heilige. Maar welke verhalen vertellen deze broodjes en koekjes?
Dit boek brengt van veertig feestdagen op de christelijke jaarkalender de recepten, feesttradities en het verhaal over de heilige samen.
Van Speculaaspop uit Nederland tot Sint-Maartenshoeven uit Polen; van Zweedse Luciabroodjes tot Sint-Jacobstaart uit Santiago de Compostela: de levensverhalen van de heiligen blijken actueel en hun kleurrijke feesttradities, die vaak die van generatie op generatie zijn doorgegeven, zijn springlevend. En de bijbehorende lekkernijen zijn overheerlijk en makkelijk thuis te bereiden, voorzien van heldere receptuur.
Met dit boek kun je je verjaardag of je naamheilige opzoeken, broodjes en koekjes bakken, de verhalen erbij vertellen en de tradities doorgeven.
Samen met de kleurrijke illustraties is het een uniek boek: receptenboek, verhalenboek en kunstboek in één. 

Over de auteurs:
Marian Geurtsen is liturgist en ritueelspecialist. Zij doet niets liever dan mensen laten proeven van eeuwenoude heiligenverhalen om te ontdekken hoe actueel ze zijn.
Bep Willers-van Oostwaard is medewerker catechese bij het bisdom Rotterdam. Bakken en tradities zitten haar in het bloed en dat geeft ze graag door aan andere bakliefhebbers.

Meer informatie en/of bestellen? Klik hier

Op de pelgrimsweg van het geloof
Dr. Rob G.A.  Kurvers

Preken bij de Schriftteksten van het lezingenjaar C

Sterk geworteld in de ervaringen van mensen van het begin van de 21e eeuw luistert Rob Kurvers naar de verhalen van de bijbel. Hij volgt de zon- en feestdagen van het kerkelijk jaar. Hij luistert en leert de richting die mensen van vandaag kunnen gaan. Niet de weg van het cynisme maar de weg van de hoop. Niet de weg van de ‘fun’ maar van het geluk, dat waarde heeft. Niet de weg van de angst, maar de weg van vertrouwen. Dat God mag oplichten in mensen die zijn Gelaat vormen.
Kurvers gebruikt eenvoudige taal. Je proeft in zijn teksten het diepe geloof van deze pastor, die in en rond de dynamische stad Den Haag mensen nabij probeert te zijn.

Dr. Rob.G.A. Kurvers, emerituspastoor te Den Haag, werd in 1941 geboren in Den Haag en in 1967 tot priester gewijd voor het bisdom Rotterdam.
Hij studeerde Liturgie en Kerkelijk Recht te Rome. Zijn pastorale werkterrein, zowel in het onderwijs als in het pastoraat, had lange tijd de stad Den Haag en omgeving als ‘uitvalsbasis’.

Meer informatie en/of bestellen? Klik hier


Ieder mens woont in verhalen
Aanzetten voor gesprek en viering in kleine groepen

René Hornikx

'De kracht van verhalen'
De bijbel is een boek vol verhalen van Gods omgang met mensen. Het is eigenlijk een ‘opzoekboek’, waarin veel mensen de revue passeren; personen die aanspreken (ons hart raken) zetten ons aan het werk en houden ons op het goede spoor, in de richting van onze levensbestemming.
Ieder mens woont in verhalen biedt uitgewerkte bijeenkomsten waarin twee werkwoorden centraal staan: verhalen en vieren. De nadruk ligt op het omgaan met verhalen. Verhalen van mensen van nu en verhalen uit de Bijbel van mensen van toen krijgen evenveel aandacht, worden inhoudelijk met elkaar verbonden en ingekaderd in een viering.
Dit boek is bedoeld voor kleine groepen maar kan ook goede diensten bewijzen voor  groepswerk in parochies en kerkelijke gemeenten.
René Hornikx (1948) is pastoraal theoloog en was van 1977 tot aan zijn pensionering in 2013 actief in verschillende functies in het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Hij publiceerde meerdere boeken over spiritualiteit, geloofsverdieping, kerkopbouw/gemeenschapsvorming en liturgie.


 Meer informatie en/of bestellen? Klik hier

Meditatie
Wouter Prins en Jaelle Collard

Meditatie, wat is dat eigenlijk? En welk beeld past er bij dit populaire onderwerp? Deze vragen liggen ten grondslag aan deze bijzondere publicatie.

Uit de inhoud wordt duidelijk dat meditatie vele beelden oproept, vele gezichten, vele invalshoeken en soms ook spanningsvelden. Kunstenaars en wetenschappers verrassen de lezer met nieuwe inzichten. Met artikelen rond de relatie tussen meditatie en oude en nieuwe (kunst)stromingen. Met onderzoeksprojecten waarin het begrip mindfulness een grote rol speelt. 

Tegenover het imago van meditatie als een oosterse noviteit gericht op het heil van het individu, dragen kunstenaars projecten aan, waarin meditatie juist wordt ingezet om de sociale cohesie tussen verschillende groepen mensen te versterken. Bijzonder is ook de relatie die gelegd wordt met de eeuwenlange traditie van de zusters Birgittinessen die naast het Museum voor Religieuze Kunst wonen. Kunstvoorwerpen van deze zusters en van elders worden met elkaar in verband gebracht en prachtig weergegeven.
Het Glossarium tenslotte biedt op een overzichtelijke manier alle informatie over allerlei meditatie, yoga- en mindfulnessnetwerken.

Meer informatie over dit boek of bestellen? Klik hier

 

Vitamine B
Handwerken. Het nieuwe mediteren
Birgitta de Vos

Birgitta de Vos heeft haar naam niet gekregen omdat haar ouders iets hadden met de Heilige Birgitta. Het was toeval. Geen Birgit, Brigiet, Bridget, Brigitte of Brigitta, maar Birgitta.
Op zoek naar de oorsprong van haar naam komt ze terecht bij de Heilige Birgitta en de zusters Birgittinessen. Een leven binnen de kloostermuren is niets voor haar, maar de essentie van het contemplatieve solitaire leven van de zusters is wel iets wat haar raakt en inspireert.
Met de vrijheid van een autonoom kunstenaar, fotograaf en ontwerper zet Birgitta wat ze bij de zusters tegenkomt om in een gezamenlijk kunst- en participatieproject: Vitamine B.

 

Voortbouwen op het fundament. Religieus leven en de flexibele mens
Ad Leys, Charles Caspers, Jorge Castillo Guerra (red.)

50 jaar Perfectae caritatis
Met het decreet Perfectae caritatis riep het Tweede Vaticaans Concilie in oktober 1965 op tot vernieuwing en aanpassing van het religieus leven.
Die vernieuwing - zo bleek al snel - ging echter vergezeld van een vrije val van het aantal roepingen en een blijvende discussie over de betekenis
van kloosterregels en -geloften in een snel veranderende samenleving. Thans, vijftig jaar na de uitvaardiging van het decreet, roept paus Franciscus
alle religieuzen op om, met erkenning van de eigen fragiliteit, aan de hele wereld 'hoorbaar en vreugdevol' getuigenis af te leggen van hun leefwijze. In zijn brief Gaudeamus spoort hij hen aan om vooral nu, in 'het jaar van het godgewijde leven' (30 november 2014 tot 2 februari 2016), de toekomst hoopvol te omarmen en met hun leefwijze aantrekkelijk te zijn voor anderen. Bij dat laatste denkt paus Franciscus zowel aan klassieke als aan nieuwe vormen van religieus leven.
Op initiatief van de Konferentie Nederlandse Religieuzen reflecteren zeven auteurs, verbonden aan een religieus wetenschappelijk centrum, op
vormen van religieus leven en de aantrekkelijkheid daarvan: Thomas Quartier (TBI), Erik Borgman (DSTS), Hans van Reisen (Augustijns Instituut),
Anne-Marie Bos ocarm (Ned. Carmelitaans Instituut), Jan Sloot (Franciscaans Studiecentrum), Frans Frans Wijsen (Missiologisch Instituut) en Heleen Murre-van den Berg (Instituut voor Oosters Christendom).

 Meer informatie en/of bestellen? Klik hier

Steeds een ander uitzicht. Een inleiding in het denken en leven van Etty Hillesum
Ria van den Brandt


‘Het leven is niet te vangen in een paar formules’

De geschriften van Etty Hillesum zijn een wereld op zich, of beter gezegd een onmetelijke ocean, die vele nu eens goed zichtbare dan weer half verborgen onderstromen in zich bergt. Wie zich erin onderdompelt voelt zich meegedreven in vele richtingen. Hillesums teksten zitten vol typische perspectiefwisselingen.

In Steeds een ander uitzicht neemt de auteur de lezer mee op een verkenningstocht naar deze wereld die steeds een ander uitzicht  en inzicht biedt.
In 12 onderwerpen wordt de gelaagdheid van het werk van Etty Hillesum inzichtelijk gemaakt door Ria van den Brandt: Chaos, Discipline, Schrijven, Lezen, Oorlog, Verzet, Wijsheid, God, Getuigen, Lichaam, Liefde en Leven. Met behulp van deze hoofdstukken wordt het denken en leven van Etty Hillesum chronologisch doorlopen.

De vele gezichten en vergezichten maken de kracht van Etty Hillesums nalatenschap uit. Haar teksten getuigen van grote ontvankelijkheid voor beschouwingen over het menselijk leven en het leven zelf, Een deel van deze kracht wordt ook bepaald door het feit dat Etty Hillesum voor zichzelf schreef en dat haar dagboek de hedendaagse lezer confronteert met een ongecensureerd avontuur van de menselijke geest. Haar teksten laten de lezer mee-voelen, mee-botsen, mee-denken, mee-zoeken en mee-ontdekken.
Om met Hillesums woorden te spreken: ‘Iedere pool heeft zijn tegendeel’.

Ria van den Brandt (1960) is onderzoeker aan de Radboud Universiteit en international erkend Etty Hillesum expert. Van haar verscheen in 2014 bij Berne Media het boek  ‘Vrouwen van woorden. Een kleine canon tegen groot leed’.

Meer informatie en/of bestellen? Klik hier

 

Monnik zijn. Een bescheiden en edele dienst
Dom Gabriel Brasó osb

Gabriel Maria (Lluis) Brasó (Barcelona1912) was monnik van de Spaanse benedictijnenabdij Montserrat (bij Barcelona). Hij werd daar prior en later tot abt gekozen. In 1966 werd hij abt-praeses van de benedictijnse congregatie van Subiaco. 


Als abt-praeses had hij een internationale taak van coördinatie en ondersteuning ten dienste van een groot aantal benedictijner abdijen in diverse landen. Hij schreef elk jaar een door velen gewaardeerde brief over het benedictijnse kloosterleven, waarin met name de nieuwe inzichten besproken werden over het monastieke leven zoals die door het Tweede Vaticaans Concilie verwoord waren: aanpassingen aan veranderingen in kerk en cultuur. Brasó's belangrijkste streven was daarbij het leven van monniken en monialen te beschrijven naar zijn diepste evangelische kern: de navolging van en de liefde voor Christus. 'In het hart van deze historische context was mijn eerste pastorale zorg om de nadruk te leggen op het enig noodzakelijke.'
Zijn eigen selectie van de belangrijkste passages uit de zesentwintig brieven die hij van 1966 tot en met 1977 aan de kloosters schreef, waaronder de twee laatste zeer persoonlijke, vormen samen dit boek. Hij overleed op 1 januari 1978.
Vijftig jaar na het Tweede Vaticaans Concilie en zevenendertig jaar na zijn overlijden blijkt Brasó's visie op het monastieke leven onverminderd actueel en inspirerend.
 

Meer informatie en/of bestellen? Klik hier


Hebreeuws in het midden
Archibald van Wieringen, Bart Koet, Harm van Grol (red.)

Bijbels Hebreeuws en Piet van Midden zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Op het terrein van het onderwijs in het Bijbels Hebreeuws is de laatste tientallen jaren veel veranderd. De digitale wereld opende nieuwe mogelijkheden in het aanleren van een niet-Indo-Europese taal. Piet van Midden heeft optimaal deze nieuwe mogelijkheden benut in zijn lange loopbaan als docent Bijbels Hebreeuws aan de Tilburg School of Catholic Theology.
Collega's bieden hem een Vriendenboek aan. In vijftien bijdragen wordt een afwisselend palet van kleuren gepresenteerd: grammaticale kwesties met exegetische consequenties, de Vondsten in de Woestijn van Juda, de noodzaak van Bijbels Hebreeuws voor het verstaan van Oude Testament, Nieuwe Testament en geschriften van de Kerkvaders. De doorwerking van het Bijbels Hebreeuws in de liturgie en de waarde hiervan voor de systematische theologie komen eveneens aan bod. Zelfs het pastoraat en de kunst hebben voordeel bij de kennis van het Bijbels Hebreeuws.

Meer informatie en/of bestellen? Klik hier


Toptheologen
The Next Generation 

Theologie aan het begin van de 21e eeuw
Frank G. Bosman


‘The state of Theology’ 
Te bepalen wie de zeven grootste theologen van dit moment zijn is een hachelijke zaak. Op uitnodiging van de bekende cultuurtheoloog Frank G. Bosman gaan zeven experts deze uitdaging aan. Zij introduceren in dit boek voor een breed publiek zeven van de grootste theologische toppers van dit moment, 'the  next generation' :
Gavin d'Costa, John Milbank, Sarah Coackley, Janet Soskice, Rowan Williams, Alister McGrath en John Zizioulas.
Allemaal staan ze in de spanning tussen kerk, cultuur en wetenschap. En allemaal stellen ze fundamentele vragen bij ons bestaan: Wat betekent taal? Wat is kennis? Wie is God? Een degelijke kennismaking.
Met medewerking van prof.dr. Marianne Moyaert, prof.dr. Peter-Ben Smit, dr. Harm Goris, dr. Heleen Zorgdrager, prof. dr. Marcel Sarot, dr. Stephan van Erp en prof.dr. Luco van den Brom.Meer informatie en/of bestellen? Klik hier

Lof zij u, Chistus. Evangelieacclamaties
Kees Waaijman

Acclamaties op het evangelie brengen hulde aan Gods Gezalfde wiens woord zojuist heeft geklonken. De officiële orde van dienst reikt voor elke liturgische viering dezelfde acclamatietekst na de evangelielezing aan in de rituele dialoog: Woord van de Heer - Lof zij U, Christus.
Rituele dialogen lopen door hun herhaling en onveranderlijkheid een zekere sleetsheid op die nogal eens gepaard gaat met een zekere onverschilligheid. Deze onverschilligheid wil deze uitgave doorbreken. Omdat de evangelielezing telkens wisselt, zal ook de reactie daarop steeds een andere zijn. Om hieraan recht te doen, presenteren wij hier voor elke zon- en feestdag van de driejarige lezingencyclus volgens het Romeins lectionarium een specifieke evangelieacclamatie. Meer dan 200! Na jarenlange oefening en ervaring menen wij hiermee een liturgisch bruikbare rite te kunnen aanbieden aan hen die de sleetsheid die wij boven signaleerden, willen vermijden.
Alle acclamaties zijn op muziek gezet door de noeste arbeid van Ad de Keijzer en Chris Fictoor. Kees Waaijman heeft het geheel van een inleiding voorzien. Hij plaatst de acclamatie in de Bijbelse én hedendaagse dialoog tussen God en mens, tussen mens en God.
‘De acclamaties spelen in dit spirituele proces een belangrijke rol: inhoudelijk wortelen zij in de evangelielezing, maar door hun biddende vorm grijpen ze vooruit op de gebeden van het volk. Op deze manier bezielen zij het bijbels-spirituele proces, waaraan de Dienst van het Woord gestalte geeft.’

Meer informatie en/of bestellen? Klik hier

 

Het Groene Woud
Kleurboek

In dit kleurboek staan kleurplaten van gebouwen, natuur en bekende locaties in Het Groene Woud, Tilburg, Eindhoven en Den Bosch. De kleurplaten zijn gemaakt door 21 professionele kunstenaars uit de drie steden en Het Groene Woud.
Het 88 pagina’s tellend kleurboek voor volwassenen is een initiatief van de Stichting Oisterwijk 800 SPOT. Deze stichting zet cultuur in ter versterking van de samenleving.
Het Groene Woud-kleurboek is om een aantal redenen bijzonder. De kleurplaten zijn gemaakt door professionele kunstenaars. Door de platen te kleuren, komt men op een bijzondere manier in contact met hun werk. Het is tevens interessant te zien hoe professionele kunstenaars hun werk in kleurplaten ‘vertalen’. Door middel van de kleurplaten is het kleurboek tevens een ontdekkingsreis door Het Groene Woud. Dat is de naam van het nationaal landschap tussen Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Ook deze drie steden maken deel uit van Het Groene Woud. De Stichting Oisterwijk 800 SPOT ziet het kleurboek als een middel om mensen bij het cultureel erfgoed te betrekken.

Meer informatie en/of bestellen? Klik hier

 

 

Anders Leven. Hedendaagse monastieke spiritualiteit
Thomas Quartier

 

Monniken vervullen tegenwoordig verschillende functies: zijn runnen kloosters, zijn gesprekspartner voor velen, en staan symbool voor een inspirerende levenswijze. Maar waar bestaat die inspiratie precies uit binnen en buiten de kloosterpoort?  Voorop staat dat men wakker geschud word om anders te leven. Dat kan iedereen, monnik of niet.

In dit boek neemt de auteur de lezer mee op een verkenningstocht naar hedendaagse monastieke spiritualiteit.

Daarbij komt een andere levensvorm naar voren die je altijd weer uit je gewoontes haalt. Er komen praktijken aan de orde die de aandacht verhogen, zoals lezen, waken en vasten. En er worden inhouden besproken die verwijzen naar het uiteindelijke doel: een leven dat zijn eigen grenzen overschrijdt.

Een verrassend boek dat op creatieve wijze probeert een oude levensvorm voor vandaag te herontdekken.

Thomas Quartier (1972) is docent Rituele en Liturgische Studies aan de universiteit van Nijmegen en professor voor Monastieke spiritualiteit aan de universiteit van Leuven. Hij is als oblaat verbonden met de St. Willibrordsabdij in Doetinchem. Hij geeft talrijke lezingen en schreef diverse boeken.

Lees hier een interview met Thomas Quartier

Lees hier een recensie over Anders Leven, Hedendaagse monastieke spiritualiteit door Broeder Bernardus, abt Koningshoeven
Lees hier een recensie over Anders Leven op Katholiek.nl

Meer informatie en/of bestellen? Klik hierGeloofsdromen rond Kerstmis en Pasen

Jeanne Rens en Joska van der Meer

Midden in de wijk Dukenburg staat de 'Ontmoetingskerk'. Joska van der Meer en Jeanne Rens verbinden in hun overwegingen het dagelijks leven met de inspiratie van de christelijke traditie. Sinds een aantal jaren worden kunstenaars uitgenodigd om op eigen creatieve wijze te verbeelden wat ons mensen van de 21e eeuw bezielt. Zoals te zien in deze bundel vormt hun creatieve bijdrage dikwijls een belangrijke inspiratiebron.


Meer informatie en/of bestellen? Klik hier


Geluk binnen handbereik

Ton Roumen

Geluk is dichterbij dan we vermoeden en het is binnen handbereik. Maar vaker ervaren we dat onze dagelijkse zorgen verhinderen gelukkig te worden. Kennelijk zijn we gescheiden van een vitale levensader. Dit gemis vraagt erom te worden opgeheven en dat is mogelijk door de essentie van je geest te herkennen, die is er een van oneindige vreugde. Deze staat van zijn leeft in ieder van ons en kan worden opgedolven en ontwikkeld door erop te vertrouwen dat er een zaadje in je leeft dat kan ontkiemen en groeien. Verstilling en liefdevolle aandacht zorgen voor de nodige groeikracht op deze spirituele weg. En het loslaten van overbodige ballast, geconditioneerde leefpatronen en oude pijn maken ruimte vanuit je hart te gaan leven. Met dit inspirerende boek beschrijft Ton Roumen stap voor stap de weg naar geluk. Zijn boodschap is gebaseerd op een combinatie van eeuwenoude oosterse en westerse spirituele wijsheden en eigentijdse inzichten.
Dr Ton Roumen is theoloog en begeleidt mensen in hun zoektocht naar zin en heling op de levensweg. Hij publiceert boeken en artikelen over spirituele thema's. Zie ook bezinnen.com

Meer informatie en/of bestellen? Klik hier

De belofte van de nakomeling. Over leven in Albanië
Hélène Wesselingh

Hélène Wesselingh koppelt haar persoonlijke wordingsgeschiedenis aan die van de joodse Levi da Costa, beste vriend van Janus de Kuiper, die in het boek met zijn gezin naar Albanië vlucht. Daar gelden de regels van de ‘Besa’, het Woord van Eer of Eed van Vrede; gastvrij zijn en mensen in nood helpen. Na de oorlog keert het gezin terug naar Nederland. Ze ontvangen voor vertrek een ketting met een speciale daarbij behorende brief van hun Albanese gastgezin.
Thuis vertelt Levi de bijzondere verhalen uit Albanië. Hij heeft beloofd terug te gaan, maar kan het land niet meer in. Janus en Levi zweren aan elkaar dat de boodschap en de belofte van de Albanezen niet verloren mag gaan. Janus’ jongste dochter Hélène krijgt de ketting met brief van Levi, in het bijzijn van Janus. Zij bezoekt na de val van het communisme met haar man Dick Albanië. Ze zien er honger, intense armoede, en mensonterende omstandigheden. Met Hélène’s moeder Cathrien richten ze de Stichting Doe Iets Goeds op en starten met hulpprojecten om de straatarme Noord-Albanese bevolking te helpen. Uiteindelijk emigreren ze in 2004 naar Albanië. Thans runnen zij daar een goedlopend bedrijf voor eco-toerisme en verrichten nog steeds goede werken via hun stichting Doe Iets Goeds, zie http://www.doeietsgoeds.nl.|

Meer informatie en bestellen? Klik hier

 

Het verhaal van Johannes. Sleutelfiguren uit zijn evangelie
Joop Smit

‘Het verhaal van Johannes. Sleutelfiguren uit zijn evangelie’ door Joop Smit presenteert het Johannesevangelie als een samenhangend verhaal, bedoeld om als één geheel – van begin tot eind – te worden gelezen.
De auteur van het evangelie heeft naast Jezus, de hoofdpersoon, met zorg een aantal nevenfiguren geselecteerd en geportretteerd. Elk van hen vertegenwoordigt een bepaalde reactie op Jezus. Samen laten ze een hele scala van reacties zien, van verraad en gewelddadige afwijzing tot geheime en openlijke aanvaarding. Lezers worden uitgenodigd om zich met deze figuren te identificeren. Zo raken ze betrokken bij elke fase van Jezus’ optreden en worden ze uitgedaagd om hun eigen positie te bepalen. Dit boek wil bemiddelen tussen het Johannesevangelie en de lezers ervan. Het heeft als doel hen te stimuleren om opnieuw met de tekst van dit evangelie in gesprek te gaan.
Dr. Joop Smit o.sa. doceerde van 1981 tot 2004 Nieuwe Testament aan de Katholieke Universiteit te Utrecht. Recent schrfeef hij over de synoptische evangeliën: Het verhaal van Matteüs (Meinema 2007), Het verhaal van Lucas (Meinema 2009) en Het verhaal van Marcus (KBS 2011)

Meer informatie en bestellen? Klik hier

Preken voor Pasen - Kies het leven II
Rowan Williams

In een wereld waarin aanslagen, geweld, onthoofdingen en moordpartijen het grote nieuws bepalen denkt Rowan Williams – emeritus-aartsbisschop van Canterbury – over het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus.
Hoe spreken we over verrijzenis vandaag?
In menselijke taal én met de grote rijkdom van de christelijke traditie neemt Williams ons in zijn preken mee.
De hier gebundelde overwegingen over Pasen zijn gehouden van 2003 tot 2012 in de kathedraal van Canterbury waar Rowan Williams aartsbisschop was.

Rowan Williams (1950) is een vooraanstaand theoloog, schrijver en dichter. Hij was onder meer van 1999 tot 2012 Aartsbisschop van Canterbury en Primaat van de Anglicaanse kerk. Hij is nu hoogleraar aan het Magdalene College te Cambridge.

Meer informatie en bestellen? Klik hier

 

Onderweg naar Pasen. Een lees- en meditatieboekje voor de Veertigdagentijd en Pasen.

Dit rijk geïllustreerde, inspirerende boekje helpt ook dit jaar weer om met aandacht de etappes van de weg naar Pasen te overwegen en te beleven. Het thema is Man van smarten, mens van licht.
Hoe beleven we het lijden van Jezus en het mysterie van Pasen
tegen de achtergrond van de actualiteit in deze wereld?
Wat laten Judas, Pilatus, Veronica, Simon van Cyrene, Maria en Maria Magdalena ons zien langs die weg?
Dit boekje bevat – net als het kerstboekje – veel teksten met allerlei beeldmateriaal en gebeden. Bovendien vindt u een bijzondere verdiepingstekst bij het thema van dr. Wiel Logister, een viering voor de Goede Week en een recept.
Meer informatie en bestellen? Klik hier

 

 


Taal waarin wij God verstaan. Over taal en vertaling van schrift en traditie in de liturgie
Gerard Rouwhorst & Petra Versnel-Mergarts (red.)

Het gebruik van taal, zowel verbaal als non-verbaal, speelt een belangrijke rol in rituelen en liturgie. Taal geeft duiding aan het liturgische handelen. Het gebruik ervan luistert daarom nauw. Dat geldt op een heel bijzondere manier voor Jodendom, christendom en islam, geloofstradities waarin gezaghebbende, ‘heilige’ boeken (Tora, Oude en Nieuwe Testament, Koran) een centrale  rol spelen. Hoe kunnen oude   woorden tot klinken worden gebracht en worden geduid in een andere tijd en cultuur?

In dit boek verkennen specialisten uit diverse wetenschappelijke disciplines elk vanuit hun eigen vakgebied de relatie tussen taal en liturgie. Zij denken na over het eigen karakter van rituele en
liturgische taal en stellen zich daarbij vragen als: Wat zijn de kenmerken van bijbelse taal? Welke rol moet, mag deze bijbelse taal spelen in liederen en gebeden? Hoe vertaal je de Bijbel? Welke bijbelvertaling is het meest geschikt voor de liturgie? Hoe vertaal je Latijnse teksten? Welke vertaalprincipes hanteer je daarbij? Hoe ga je in de liturgie om met de Nederlandse taal? En hoe beïnvloeden taal en melodie elkaar in liturgische gezangen? Wat gebeurt er met een tekst wanneer deze wordt gezongen of gereciteerd? Vragen die op dit ogenblik heel actueel zijn in een sterk veranderend liturgisch en kerkelijk landschap.
Meer informatie en bestellen? Klik hier
 

 

Ruimte voor maatschappelijke spiritualiteit. Een verkenning
Inigo Bocken, Thomas Quartier, Herman Westerink

In dit boek presenteren de auteurs, allen verbonden aan het Titus Brandsma Instituut, hun eerste verkenningen op het terrein van maatschappelijke spiritualiteit. Het project 'maatschappelijke spiritualiteit' is een zoektocht naar nieuwe vormen van christelijke spiritualiteit, gedragen door wetenschappelijk onderzoek.
Deze bundel wil een nieuwe impuls geven aan die zoektocht en aan de concrete vormgeving van ruimten voor spiritualiteit in de (post-)seculiere samenleving.
Zij is gericht tot mensen die betrokken willen zijn bij deze zoektocht.

Meer informatie en bestellen? Klik hier

 

God, wat ben je veranderd…Verleidelijke doorkijkjes op geloven
Huub Schumacher

Huub Schumacher spreekt met zijn lezers, zoals hij spreekt met de mensen die hij onder zijn gehoor heeft gehad bij de vele cursussen, lezingen en bezinningsbijeenkomsten die hij in de afgelopen decennia heeft verzorgd: op een gemoedelijke toon, laagdrempelig, toegankelijk en dicht bij het leven van alledag blijvend. Inhoud en toon van zijn hoofdstukjes in dit boek zijn ingegeven door een oprechte pastorale bekommernis: hij wil de mensen die op zoek zijn naar zingeving en duiding, en die zich vaak zowel binnen als buiten de kerk ontheemd voelen, niet in de steek laten. Hij gaat naast hen staan en neemt hen mee vanuit hun eigen levenservaring, vanuit het gewone en alledaagse, op weg naar de verhalenschat van de Bijbel, op weg naar de wijsheid en de inzichten van denkers en dichters.

Dit boek is er bij uitstek een om het geloofsgesprek in een kring van mensen op gang te brengen.
God wat ben je veranderd is een bemoedigend boek. Het moedigt ons aan om de schroom en de sprakeloosheid te boven te komen en op zoek te gaan naar sporen van de Eeuwige in ons bestaan en in onze wereld. Het is een boek voor gelovige spoorzoekers.
Meer informatie en bestellen? Klik hier

 

 

Woord voor onderweg. Overwegingen voor het jaar B
Joost Jansen

Christenen worden mensen van de Weg genoemd, al in de eerste christentijd. In deze uitgave vindt de lezer Woord(en) voor onderweg. Ze sluiten aan bij de zondagen en grote feestdagen in de lezingencyclus van het jaar B. De overwegingen zijn gegroeid in de pastorale praktijk van basisparochies, waarbij
leerhuis en liturgie samen opgaan. De veelkleurigheid van de verhalen wordt benut opdat de Weg met mensen en met God begaanbaar blijft. 
Het doel is steeds de ontmoeting met de Aanwezige, iedere dag weer.
Een boek ter inspiratie voor allen die actief zijn in de liturgie maar ook geschikt voor persoonlijke bezinning.
Hiertoe is bij iedere overweging een gebed toegevoegd.

Joost Jansen (1946), norbertijn van de Abdij van Berne te Heeswijk, gaat vanaf zijn jonge jaren de weg van het religieuze gemeenschapsleven met een bijzondere aandacht voor Bijbel en liturgie. Vanaf 1984 is hij geëngageerd in het liturgische apostolaat van de Norbertijnen. Hij komt geregeld samen met gelovige mensen in leerhuizen. Hij is pastor van de drie parochies rondom de abdij van Heeswijk.

Meer informatie en/of bestellen? Klik hier

Inigo
Van Inigo naar Ignatius van Loyola, Een korte geschiedenis ban zijn bekering

François Sureau (vertaald door Frans Kurris S.J.)

Wie was die Ignatius die op een onnozel kamertje in Rome leiding gaf aan een beweging die veel beroemde mensen heeft voortgebracht: van Favre en Francisco de Xavier tot Canisius en Borgia, van Kircher tot Teilhard, van Surin tot Lubac, Certeau of Von Balthasar, van Claver de apostel der slaven tot de in de Vercors gefusilleerde Montcheuil, van Robert Regout, die in Dachau stierf omdat hij opkwam voor het internationaal recht, tot Nico Kluiters en Frans van der Lugt, die de armen tot in de dood trouw bleven. Maar ook een paus Franciscus…
Zijn medebroeders bidden en werken over de hele wereld vaak aan de grenzen van de menselijke omstandigheden, bij de armen en de mensen aan de basis, maar ook in scholen en universiteiten.
Sureau begon zich in Ignatius in te leven, vanaf de slag bij Pamplona, toen hij een medesoldaat zijn zonden beleed. Wat kan de inhoud van die biecht geweest zijn? Uiteindelijk zet Sureau een persoon neer die na zijn bekering qua karakter en persoonlijke eigenschappen niet veranderd is, maar wel een compleet nieuwe richting inslaat. Bekering betekent dus niet dat je een ander mens wordt, maar dat je – met wie je bent – je leven een andere koers geeft.
‘Na lang tussen deze tegenstrijdige gevoelens te hebben geaarzeld, heb ik dan ook besloten om wat dichterbij te gaan kijken. Dit is het boek dat ik van die reis heb meegebracht.’

François Sureau (1957) werkt in Parijs als advocaat en schrijver. Tussen 1988 en 2009 zijn bij Uitgeverij Gallimard zes boeken van hem verschenen, waaronder romans. Zijn boek over Ignatius verscheen in 2010 en ontvangt – ook vanuit de Orde van de Jezuïeten – lovende recensies.

Meer informatie en bestellen? Klik hier

 

 

Op weg naar Kerstmis 2014
Lees- en meditatieboekje


Vol toewijding bogen Maria en Jozef zich over het kribje waarin hun eerstgeborene ligt. Een wonder. De opgang naar Kerstmis en de eerste weken daarna is mooi en verwonderlijk. Het is het verhaal van God dat ook het verhaal van gewone mensen is. Staan we er daarom ieder jaar met zoveel aandacht en toewijding bij stil?
Op weg naar Kerstmis is een lees- een meditatieboekje voor de advent. Een uitgave om met toewijding naar Kerstmis toe te leven, maar ook om met toewijding in het leven te staan. Met gebeden, gedichten, verhalen, afbeeldingen, een knutselpagina, een recept en een viering. Dit alles rond het thema: Toewijding.
Aan Op weg naar Kerstmis 2014 werkten mee:
Jean Vanier, Patrick Chatelion Counet, Joyce Schoon, Henri Nouwen, Beate Rose, Liesbeth Dercksen, Thomas Quartier, René Hornikx, Cartias van Houdt, Giuseppa Wiltox, Roelf Haan, Will van de Ven, Kees Waaijman, Joost Jansen,  Leonie van Straaten, Geert van Gaal en Felicia Dekkers. 

Meer informatie en bestellen? Klik hier

 

 

Vrouwen van woorden. Een kleine canon tegen groot leed
Ria van den Brandt

Wat hadden Nelly Sachs, Gertrud Kolmar, Gerty Spies, Selma Meerbaum-Eisinger, Etty Hillesum en Hanny Michaelis gemeen?
Ze waren Joods, vrouw, vervolgd door de nazi’s en ontwikkelden zich als schrijfster van gedichten, dagboeken, brieven en romans. Vanuit de kantlijn schreven zij woorden van hoop en liefde, maar ook van wanhoop, woede en desillusie. Samen schreven deze vrouwen van woorden een kleine canon tegen groot leed.

Meer informatie en bestellen? Klik hier

 

 

Kies het leven. Preken voor Kerstmis
Rowan Williams

Kerstmis en Pasen zijn voor alle christenen belangrijke dagen van het jaar. Wij zijn bekend met de verhalen van Kerstmis, wij zijn bekend met de leer. Maar hoe vertel je vandaag de dag het verhaal over gebeurtenissen waar de hele geschiedenis van de mensheid om draait? Hoe kijk je met een frisse blik naar een gebeurtenis die al tweeduizend jaar lang de mooiste creaties en verhalen onder christenen voortgebracht heeft? Hoe leg je het verband met het moderne leven?

In dit boek 10 overwegingen over Kerstmis door Rowan Williams, gehouden tussen 2002 en 2012 in de kathedraal van Canterbury, waar Williams aartsbisschop was.

 Meer informatie en bestellen? Klik hier

 

 

 

Handreiking voor wie spreken, bidden en lezen in de liturgie
Liturgiecatechese 8

Hein Vrijdag

Priesters, lekenvoorgangers en lectoren, zij allen lezen in de liturgie voor uit de Schrift. Ook het zeggen van gebeden en andere teksten hoort bij hun taak.De Handreiking voor wie spreken, bidden en lezen in de liturgie biedt hulp bij dat aspect van de 'kunst van het voorgaan'. Deze liturgiecatechese bevat achtergrondinformatie, ervaringen uit de praktijk en een aantal oefeningen. Ze is opgezet in 6 hoofdstukken die materiaal aanbieden voor zes groepsbijeenkomsten.

Lees meer over Handreiking voor wie spreken, bidden en lezen in de liturgie (klik hier)

 

 

Onderweg. Een levensreis.
Reis en pelgrimageboekje

Onderweg, een levensreis is een meditatieboekje voor de zomertijd, voor pelgrims en 'thuisreizigers'. Het boekje is onderverdeeld in zeven pleisterplaatsen: moed, vertrouwen, twijfel, verlangen, tegenslag, ontmoeting, inzicht. Elke pleisterplaats biedt bijzonder beeldmateriaal, meditatieteksten en gebeden. Verspreid door het boekje vindt u dagboekbladzijden waar u uw eigen gedachten kunt opschrijven. Verder staan er ervaringsverhalen van allerlei pelgrims in, een zegenviering een pelgrimslied en een reisverhaal van een vrouw uit de vierde eeuw. Aan deze uitgave werkten o.a.  mee: Joyce Schoon, Marianne Schulte Kemna, Andries Govaart, Leonie van Straaten, Joop Smit, Ineke Albers, Joost Jansen en Felicia Dekkers.

 Meer informeren en/of bestellen? Klik hier

 

 

 

Eén woord is mij genoeg 
Gebedsvieringen en aanzetten tot gesprek voor kleine groepen
René Hornikx en Lisette Janssen

Er is een groeiende behoefte bij mensen om over hun eigen (geloofs)ervaringen te spreken met anderen. Op zoek naar ‘verdieping’ in het leven komt men steeds vaker bijeen in kleine groepen. Men deelt wat begeestert, frustreert, drijft, onvrij maakt, enthousiasmeert, blokkeert, bezielt of vertrouwen geeft. Dit gebeurt door samen te vertellen en te luisteren naar elkaars levensverhalen, naar Bijbelverhalen, door samen te bidden, te vieren, te zingen en te zoeken naar wegen om te getuigen van hetgeen ieder heeft geïnspireerd.

Eén woord is mij genoeg is te gebruiken als handleiding voor de ontwikkeling van een kleine (geloofs)groep: het bevat een bundeling van korte thematische gebedsvieringen die tevens vragen aanreiken voor gesprek bij hun zoektocht naar zin en samenhang. Een boek dat zowel individueel bruikbaar is als  in de weekendliturgie in gemeente en parochie.

René Hornikx (1948) is pastoraal theoloog en van 1977 tot aan zijn pensionering in 2013 actief in verschillende functies in het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Voor de toerusting van vrijwilligers in geloofsgemeenschappen heeft hij een aantal boeken gepubliceerd over spiritualiteit, geloofsverdieping, kerkopbouw/gemeenschapsvorming en liturgie.

Lisette Janssen (1953) is maatschappelijk werkster en huisvrouw. Ze was een aantal jaren beroepsactief. Daarna heeft ze zich verdienstelijk gemaakt in het vrijwilligerswerk buiten en binnen de kerk. Ze gaf toerusting aan vrijwilligers en leidde met haar echtgenoot René Hornikx bijbelcursussen.
Meer informatie en/of bestellen? Klik hier

Dankzij de zangers
Ad Deckers

De Bijbel is sinds mensenheugenis altijd ook gezongen, in de liturgie en thuis. In een mondelinge traditie werd de wijze van zingen overgedragen,  van dankzij de zangers die tekst en melodie uit hun hoofd kenden.Toen de Tempel van Jeruzalem (in het jaar 70 van onze jaartelling) was verwoest, waaierde het Jodendom uit in een brede Diaspora. De Masoreten (joodse geleerden) hebben op een gegeven moment de Hebreeuwse tekst van de Bijbel voorzien van klinkertekens en 'andere' tekens. Lange tijd heeft men deze 'andere' tekens niet begrepen als toontekens voor de zang.  

Nadere studie van de toontekens legt een grote rijkdom aan interpretatie bloot. De toontekens geven klank en kleur aan de tekst van de Bijbel en zijn dus van belang voor een goed verstaan van de Bijbel.

Ad Deckers opent de ogen van bijbellezers voor nieuwe inzichten. De voorbeelden in deze studie worden in helder Nederlands uiteengezet, zodat kennis van het Hebreeuws niet nodig is. Dankzij de zangers is een opmerkelijke studie!
Ad Deckers (Tilburg 1930) is altijd in het onderwijs werkzaam geweest. Lange tijd als docent pedagogiek aan de kweekschool, de Leergangen en het Conservatorium (Tilburg). Door zijn vrouw Mimi Deckers-Dijs kwam hij in aanraking met de Hebreeuwse Bijbel en de toontekens hierin. Dit bracht hem tot de studie van Semitische talen en Cultuur (UvA, afgestudeerd in 1993). Na langdurig onderzoek heeft hij tenslotte zijn ontdekkingen met betrekking tot de toontekens in de Bijbel kunnen verwerken in dit boek.

Meer informatie en/of bestellen? Klik hier

Jezus, wat zeg jij nu? Negen ongemakkelijke uitspraken van Jezus
Frank G. Bosman

Na het succes van Het Geel-Witte boekje (2011), God houdt wel van een geintje (2012), Hemel en Hel (2012) en het toneelstuk Wonderboj (2013) presenteert de bekende cultuurtheoloog Frank G. Bosman zijn nieuwe boek Jezus wat zeg jij nu? Met gebruikmaking van de inzichten uit de moderne  bijbelexegese legt hij negen ongemakkelijke uitspraken van Jezus uit aan een breed publiek. Hij dient zijn commentaren op met de voor hem kenmerkende vrije stijl van vertellen. Een smakelijke kennismaking voor de één, een opfriscursus voor de ander.
De Jezus van het Nieuwe Testament troost en geneest mensen, wekt hen zelfs uit de doden op. Maar Jezus heeft ook een andere kant: bars wijst hij een heidense vrouw terecht, blaft hij zijn moeder af,  wijst zijn familie de deur, vervloekt een arme vijgenboom en noemt zijn beste vriend een duivel. Over negen van deze bijna onverteerbare uitspraken van Jezus gaat dit boek. Het is eigenlijk een oefening in 'lezen wat er echt staat': Waarom gedraagt Jezus zich zo?

Meer informatie en/of bestellen? Klik hier

 

 

Onderweg naar Pasen. Vallen en... toch opstaan

Onderweg naar Pasen is een lees- en meditatieboekje dat helpt met aandacht de etappes van de weg naar
Pasen te overwegen en te beleven. Het thema is Vallen en... toch opstaan. 64 Pagina's met bijzondere
afbeeldingen, meditatieteksten, gebeden, en teksten die uitnodigen tot verdieping. Daarnaast is een recept opgenomen
van 'Kruiskensbroodjes' en ontbreekt de knutselpagina niet. 

Meer informatie en/of bestellen? Klik hier

 

 

Godlof! Maar hoe?
Martin Hoondert e.a. (red.)

In november 2007 vaardigde de bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten een document uit over muziek en liturgie onder de titel Sing to the Lord: Music in Divine Worship. Dit boek bevat een Nederlandse vertaling van dit belangrijke document en tevens een commentaar. Het commentaar is geschreven vanuit oecumenisch perspectief en valt uiteen in twee delen. Inleidend op de vertaling van Sing to the Lord zijn enkele noties uitgewerkt die in het boek een belangrijke rol spelen. Na de vertaling is de toon van het commentaar meer praktisch en gericht op de toepassing van Sing to the Lord in de praktijk van parochie en gemeente:

Welke criteria hanteer je bij de keuze van liturgische muziek?
Hoe kun je stimuleren dat mensen daadwerkelijk participeren aan een viering?
Hoe zorg je dat kerkmuziek goed functioneert in de praktijk en dat zij die het uitvoeren daartoe bekwaam zijn?
Hoe kan kerkmuziek een middel zijn om mensen in contact te brengen met liturgie en pastoraat?

Sing to the Lord
is vertaald en van commentaar voorzien in opdracht van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging. Deze uitgave maakt dit belangrijke document toegankelijk voor alle kerken in Nederland waarin de liturgische muziek serieus genomen wordt. 

Meer informatie en/of bestellen? Klik hier

 

Op weg naar Kerstmis 2013.  Lees- en meditatieboekje

De dialoog tussen hemel en aarde is het thema voor Op weg naar Kerstmis in 2013. De verhalen rond advent en Kerstmis bieden een levendig verkeer tussen hemel en aarde. De engel Gabriël brengt Maria de boodschap dat zij een kind zal baren. Jozef wordt driemaal door een engel met een verschillende boodschap gewekt. Herders worden door engelen toegesproken en een ster aan de hemel leidt de drie wijzen naar de stal. Jesaja laat ons zijn visioen lezen, dat in de toekomst zal plaatsvinden. Er zijn  teksten over over een eindtijd. En natuurlijk is er een nieuw begin met de geboorte van Jezus, het menselijke en goddelijke verenigd in een persoon. OP weg naar Kerstmis omvat 65 pagina's met beeldmeditaties, verhalen, gedichten, een viering, een recept en een knutselpagina. Een boekje om bij u te houden gedurende de adventstijd.

Met bijdragen van o.a. Abt Bernardus, Joost Jansen, Hanna Rijken, José Biemans, Kees van Etten, Paulien van Bohemen, Leonie van Straaten, Geert van Gaal, Sandra Laurenssen, Francien van de Beek en Felicia Dekkers


 

 

Heilige aandacht. Meditatie-oefeningen van Franciscus van Sales
Francien van de Beek

Begin 17e eeuw schreef Franciscus van Sales, toen bisschop van Genève, het boek Inleiding tot het devote leven. Dit boek bevat inspirerende teksten en meditaties die de mens konden én kunnen helpen zich niet mee te laten slepen door het wereldse leven. Macht, materie, verlangens en hartstocht veroorzaakten volgens Franciscus alleen maar onrust. Stilte en aandacht daarentegen brachten de mens weer terug naar zichzelf, naar God, naar zijn hart.
In dit boek laat de auteur voor een breed publiek Franciscus van Sales zijn spiritualiteit aansprekend klinken. Dit geldt zowel de selectie van onderwerpen die Franciscus aansnijdt, als de manier waarop zijn teksten naar de huidige tijd zijn ‘vertaald’. Francien van de Beek voert de lezer mee naar aandachtig leven: een onderwerp dat in onze huidige tijd en cultuur zeer actueel is. De bijbehorende kaarten en tien minuten meditaties maken het tot een bijzonder geheel voor jong en oud.

Francien van de Beek (1951) is schrijfster en lid van de oecumenische Gemeenschap de Hooge Berkt in Bergeijk.  Zij studeerde Cultureel en Maatschappelijk werk en volgde de opleiding Rebirthing en Relatiewerk. Momenteel richt zij zich op het bestuderen van religieuze en spirituele teksten. Zij probeert daarbij oude bronnen te verbinden met het leven van vandaag.  Zij is onder andere auteur van het boek Ik groet het licht – De psalmen uit hun schaduw (2010).Joseph Gelineau. De gezangen van de eucharistie. Een benadering vanuit de riten
Martin Hoondert, Andries Govaert, Siem Groot, Hein Vrijdag (red.)

Een vertaling en bewerking van Les chants de la messe dans leur enracinement rituel, het in 2001 verschenen laatste boek van Joseph Gelineau (1920-2008), een van de de belangrijkste pioniers en denkers in de twintigste eeuw op het terrein van muziek en liturgie. De tekst van Gelineau is aangepast voor gebruik in Nederland. Het rituele zingen dat Gelineau bepleit biedt geloofsgemeenschappen, koren en cantores de mogelijkheid de liturgie tot een doorleefd en levendig geheel te maken


 

Ootmoed. Leven en werk van Hildegard van Bingen
Hans Wilbrink

In onze geseculariseerde wereld is de zoekende en verlangende lezer op zoek naar antwoorden, of op zijn minst handvatten voor de uitdagingen die de moderne tijd ons stelt.
Het zojuist verschenen boek ‘Ootmoed’ biedt in dat opzicht een frisse, nieuwe kijk op de tijdloze boodschap van de twaalfde-eeuwse mystica Hildegard van Bingen.
Een aantal representatieve fragmenten uit alle grote werken van Hildegard is door auteur Hans Wilbrink vertaald en toegelicht. In het bijzonder besteedt hij aandacht aan de neoplatoonse inslag van haar werk en aan de bijzondere positie van de engelen in haar zielsdefinitie.
Hildegard van Bingen (1098-1179) mag ook heden, meer dan achthonderd jaar na haar dood, rekenen op een grote belangstelling voor haar persoon en haar werk. Omdat zij zo veelzijdig was, komt die aandacht van verschillende kanten: van de paus in Rome, kerkhistorici, mediëvisten, herbaristen en, zeker ook, van hen die belangstelling hebben voor zingeving en spiritualiteit. Hildegard van Bingen legt getuigenis af van haar relatie met God, van haar contact met het Levende Licht, zoals zij dat noemt.
Hildegard getuigt in alle nederigheid, in alle ootmoed. Ze adviseert aan elke verlangende mens klein te worden, het hart leeg te maken, het hart te geven. In het Latijn is dat cor dare of, kortweg, credere en dat is: geloven.

Hans Wilbrink
(1949) is neerlandicus en sociaal wetenschapper met een bijzondere belangstelling voor theologie. In 2006 promoveerde hij op onderzoek naar de mysticae Hildegard van Bingen en Hadewijch van Brabant. Hij is oprichter van de Nederlandse Hildegard van Bingen website (www.hildegardvanbingen.nl).


 

Een liefdeslied als protest. Hooglied versus Ezra-Nehemia
Mimi Deckers-Dijs

 

Wanneer ballingen weer terugkeren in hun eigen land Israël, soms met hun buitenlandse vrouwen, ontdekken zij dat ook volksgenoten die niet in ballingschap zijn afgevoerd, soms getrouwd zijn met niet-Hebreeuwse vrouwen.
Dit zorgt voor een botsing van culturen, zoals die in iedere tijd voorkomt.
In het Bijbelboek Ezra-Nehemia komt deze botsing van culturen ter sprake. Buitenlandse vrouwen kunnen gewoon worden teruggestuurd. Maar is dit wel Gods wil?
In Hooglied komt een openlijke waardering naar voren, niet alleen voor de waardigheid en integriteit van de vrouw in het algemeen, maar ook voor de buitenlandse vrouw in het bijzonder.
Dit is een exegese zoals Bijbeluitleg behoort te zijn: aandachtige lezing van de Bijbel waarmee licht wordt geworpen op actuele thematieken.
Mimi Deckers-Dijs (Tilburg 1936) studeerde - tijdens haar werk in het basisonderwijs - theologie.
Zij promoveerde op het 'Hooglied' (Begeerte in Bijbelse liefdespoëzie. Een semiotische analyse van het Hooglied, Kampen 1991).

 

Tekens van vertrouwen
Een inleiding in het christelijk geloof

Rowan Williams

In 2005 verzorgde Rowan Williams, emeritus Aartsbisschop van Canterbury, gedurende de Vastentijd inspirerende reflecties op de oude christelijke geloofsbelijdenissen, zowel op de Apostolische geloofsbelijdenis als op de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel. Aan de hand van deze eeuwenoude belijdenissen gaat Aartsbisschop Williams op zoek naar de zin en waarde van geloof in God in deze tijd. Hij getuigt: ‘Wij zijn onderwerp (subject?) van een eeuwig betrouwbare en onveranderlijke liefde’ en geeft aanzetten hoe wij kunnen leven in het licht van deze overtuiging. Een inspirerend boek van een eigentijdse geestelijke leider.
Rowan Williams (1950), emeritus Aartsbisschop van Canterbury, is een vooraanstaand theoloog, schrijver en dichter. Hij doceerde theologie aan zowel de universiteit van Cambridge als Oxford tot hij gewijd werd tot bisschop van Monwouth in 1991. In 2002 werd hij gekozen tot Aartsbisschop van Canterbury en Primaat van de Anglicaanse kerk. In 2012 trad hij af als Aartsbisschop om vervolgens weer te gaan doceren in Cambridge als Master van het Magdalena College (2013).
Dr. Joris A.O.L. Vercammen, oud-katholiek Aartsbisschop van Utrecht schreef een inleiding op dit boek waarin hij Rowan Williams schetst als theoloog, bisschop, Aartsbisschop en geëngageerd gelovige.

Bid, werk, zing, huil, lach, vecht en verwonder je…!
Wat de zusters Augustinessen van Heemstede willen doorgeven…

Felicia Dekkers (red.)

Op 27 juni 2013 vierde de Congregatie van de zusters Augustinessen van Heemstede hun 125 jarig bestaan.
Ter gelegenheid daarvan is een bijzonder meditatieboekje verschenen: ‘Bid, werk, zing, huil, lach, vecht en verwonder je!’

Wat willen we doorgeven aan jongere generaties, zo vroegen de zusters Augustinessen van Heemstede zich af? Wat is ons 'geestelijk testament'? Wat zijn onze bronnen? Zeven werkwoorden ontleend aan een lied van Ramses Shaffy vormden het uitgangspunt voor de onderlinge gesprekken: bidden, werken, zingen, huilen, lachen, vechten en je verwonderen.
Hieruit is dit meditatieboekje ontstaan met mooi beeldmateriaal (historisch en nieuw) en korte teksten ter inspiratie, om zelf te overdenken en ook weer door te geven, de 'zustertweets...'

 

Ernesto Cardenal
Poëtische wegen naar een kritische spiritualiteit
Inigo Bocken


‘Jij hebt ze bij elkaar gelaten – geloof, politiek en liefde – jouw liefdesliederen zijn politiek, jouw psalmen erotisch, jouw JA-zeggen, jouw vieren van het leven is omvattend’, zo beschrijft Dorothee Sölle de Nicaraguaanse dichter, priester en revolutionair Ernesto Cardenal. Zijn gedichten tonen daarom ook een nieuwe horizon voor de spirituele weg van de toekomst. Deze weg is verworteld in de monastieke traditie, maar vrij van doctrinaire rechtlijnigheid. Zij staat voor innerlijke verandering, maar onthoudt zich van individua
listische en esoterische gevoelsmystiek. Cardenals poëzie articuleert de weerbarstige kracht én de kosmische dimensie van de christelijke spiritualiteit, die altijd een kritische spiritualiteit is.

In deze uitgave worden niet minder dan tachtig in het Nederlands vertaalde gedichten gepresenteerd, omraamd met reflecties op de persoon van Cardenal en de krachtige spiritualiteit die uit zijn gedichten spreekt.    

 

Hoogtepunten uit de gregoriaanse traditie
een liturgisch en historisch perspectief

Augustinus Hollaardt OP

De gregoriaanse traditie kent een lange en rijke geschiedenis. Zij omvat de oudst genoteerde muziek uit de Europese cultuur. Al vanuit de 9e eeuw zijn manuscripten bekend. Door de eeuwen heen verwaterde het gregoriaans, maar in de 19e eeuw werd het door de monniken van Solesmes herontdekt en gerestaureerd. Vanaf die tijd werd het de muziek bij uitstek van de katholieke kerk die velen, ook buiten die kerk, ontroerde. Sinds de introductie van de volkstaal door het Tweede Vaticaanse Concilie raakte het gregoriaans liturgisch op de achtergrond. Niettegenstaande blijft het boeien en inspireren.

Augustinus Hollaardt OP (1923-2012) stond mee aan de wieg van de liturgische vernieuwing in Nederland en leverde vele bijdragen aan de verwezenlijking daarvan. Daarbij heeft hij zijn liefde voor de gregoriaanse zang nooit verloren. Zijn leven lang schreef hij deskundig en onderhoudend over het gregoriaans en liet velen delen in zijn rijke kennis. Die schat aan kennis, weergegeven in diverse artikelen, is in dit boek samengebracht.
Zo krijgt de hedendaagse zanger en liefhebber van het gregoriaans een unieke kans kennis te nemen van de geschiedenis en de liturgische betekenis van vele gregoriaanse gezangen.

De gregoriaanse Schola Cantorum Karolus Magnus, bekend en geliefd om haar bijzondere spirituele concerten, heeft dit boek samengesteld ter gelegenheid van haar 25 jarig bestaan.

 

 

Wonderboj
Frank G. Bosman

Wonderboj is het verhaal van Boj, een man die alles heeft: vrienden, geld, kinderen en aanzien. Niets ter wereld kan hem gebeuren, hij is een gevierd man. Tot op een avond het noodlot toeslaat. Een brand verwoest zijn huis, zijn gezin, zijn bezit en zijn reputatie. Berooid gaat Boj op zoek naar antwoorden op het waarom van zijn lijden. Hij is ervan overtuigd dat zijn lijden een reden heeft, God, het Noodlot, het Universum... of is het toch gewoon stom toeval. Bojs vrienden intussen worstelen met hun tegenstrijdige gevoelens voor hun gevallen vriend, en vrezen eenzelfde noodlot te moeten ondergaan.

Wonderboj is het eerste toneelstuk van de bekende, katholieke cultuurtheoloog Frank G. Bosman, die in 2011 tijdens de eerste nacht van de theologie in Amsterdam werd uitgeroepen tot de meest spraakmakende theoloog van Nederland. Hij is bekend als columnist en opiniïst van radio, televisie en diverse websites. Naast de tekst van het toneelstuk is ook een essay van de hand van Bosman afgedrukt over het bijbelboek Job, dat hem inspireerde tot het schrijven van Wonderboj.

 

 

 

Zijn Lichaam worden
De plaats van de Eucharistie in het religieuze leven
Charles Casper, Petra Versnel-Mergaerts & Ad Leys (red.)
 
Volgens de officiële documenten van de katholieke kerk geldt de Eucharistie als bron en hoogtepunt van het christelijk leven. De Eucharistie biedt voldoende ruimte aan de grote diversiteit van beleving. Als hoogtepunt van het christelijk leven is Eucharistie echter tevens datgene wat gelovigen in Christus’ aanwezigheid met elkaar verbindt. Diversiteit gaat hier dus samen met convergentie of gemeenschappelijkheid.
Dit boek bevat een bundeling van de lezingen, gehouden op de studiedag ‘Eucharistie’,
waarbij aandacht werd geschonken aan de vraag: wat heeft onze traditie aan de mens van nu te vertellen over de plaats van de Eucharistie in haar/zijn leven? 
 

 

 

 

 

 

Liturgische spiritualiteit
Benedictijnse impulsen
Thomas Quartier

Thomas Quartier onderneemt in Liturgische spiritualiteit een zoektocht in de benedictijnse traditie. Hij verkent het veld van de liturgie en van de spiritualiteit, en brengt hedendaagse ervaringen in gesprek met de Regel van Benedictus en andere bronnen.
Een leerzaam boek voor mensen die vanuit professioneel of persoonlijk perspectief geïnteresseerd zijn in spiritualiteit en liturgie, met een verrassende kijk op de erfenis van de heilige Benedictus!

 

 

 

 

 

Levende franciscaanse spiritualiteit
Willem Marie Speelman

In Levende franciscaanse spiritualiteit vertellen mensen uit de traditie van Franciscus van Assisi een verhaal over een bepaalde activiteit of gebeurtenis uit hun leven.
Hun verhaal wordt op methodische wijze ontsloten om te laten oplichten hoe in hun dagelijkse levenspraktijk franciscaanse waarden aanwezig zijn. Speelman neemt de lezer mee in een nieuwe manier van luisteren en kijken, en  dient tegelijkertijd de geestelijke begeleiding.

 

 

 

 

Laat mij horen Jouw stem
Kees Waaijman

87 overwegingen
met een prachtige inleiding over
hoe je de Schrift leest met het oog op een overweging

 

 

 

 

Religie achter de voordeur vandaan?
Ernst Hirsch Ballin, Marcel Poorthuis e.a.

Het boek bevat onder andere de lezingen die ter gelegenheid van
60 jaar Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom gehouden zijn.

 

 

 

 

 

Visioenen van het Tweede Vaticaans Concilie

Onder redactie van Martin Hoondert, Jan Jacobs en Franck Ploum

Klik hier voor een recensie

In de loop van vijftig jaar is al veel over het Tweede Vaticaans Concilie geschreven. In dit boek staan de visioenen van hen die deelnamen centraal. Wat stond de initiator, Paus Johannes XXIII voor ogen met dit concilie? Hoe is dat door de bisschoppen verstaan en uitgewerkt? En wat zeggen bisschop Ernst, bisschop Bluijssen en een vicaris-generaal de Groot, die destijds aanwezig en actief waren, daar nu in hun interview over?
In het boek worden verder zeven visioenen van dit concilie besproken, zoals Diversiteit en eenheid, De rijkdom van broeder- en zusterschap en Het besef van de joodse oorsprong. Deze visioenen worden tegen het licht gehouden van de actuele situatie in de Westerse Kerk: kunnen die visioenen vandaag nog richtinggevend zijn?

Een boeiend en indringend boek, met bijdragen vanuit allerlei gezichtspunten, dat ons weer op zoek wil laten gaan naar het aggiornamento van de kerk in 2012!

Dit boek is op 6 oktober gepresenteerd tijdens een symposium in De Nieuwe liefde, gewijd aan vijftig jaar Vaticanum II.

 


¨boven


 
                                      


                                                                                                                                               

 

 

 

 


Augustinus... wij zijn de tijden
Werkgroep voor Liturgie Heeswijk


Aandacht voor de bron
Mark-Robin Hoogland

Begeesterd
Jozef Wissink

Berne Bidboek In een schema van vier weken; Schriftteksten, meditaties en gebeden voor elke dag
Werkgroep voor Liturgie Heeswijk

Berna ut lucerna
Jean van Stratum

Bevrijd het celibaat
Donald Cozzens

De goede Week in toon, taal en teken
Franck Ploum en Jetje van Wijk

De roep uit het woud
Rommy Schüssler
In Ermelo was het boek te winnen!

Een licht op mijn pad (Psalm 119 belicht)
Caritas van Hest en Door Wewerinke

Een rijke oogst
Walter Kasper

Een uitdagende hervorming,  De liturgische vernieuwing realiseren.
Mgr. Piero Marini

Een vrouw als Job
Cia van Woezik

Ernesto Cardenal
Inigo Bocken

Geloven in het visioen
Ton Baeten o.praem.

God ter sprake
A. Denaux e.a.

Groeien in geloven
Mark-Robin Hoogland

Handboek Kerk en Internet
Eric van den Berg

Handboek voor parochiebesturen
Petra Stassen - Ad van der Helm

Heilig, heilig, heilig, Over sacraliteit in kerk en cultuur
Petra Versnel-Mergaerts,
Louis van Tongeren (red.)

Hemel en hel
Frank G. Bosman (red)

Het geel-witte boekje
Eric van den Berg, Frank Bosman en Peter van Zoest

Het is als een spiegel
Frank Kazenbroot o.praem.

Hoogtepunten uit de gregoriaanse traditie
Augustinus Hollaardt OP

Ik ben
Gerard Zuidberg - Marie José Janssen

Kerkvernieuwing, een uitdaging
Jan Hendriks

Liturgische spiritualiteit
Thomas Quartier

Laat mij horen jouw stem
Kees Waaijman

Levende Franciscaanse spiritualiteit
Willem-Marie Speelman

Met de rug naar het volk, Liturgie tussen restauratie en vernieuwing
Gerard Lukken

Met het oog op de toekomst
père Joseph Wresinski

Mystiek leven
Kick Bras

Norbertus van Gennep. Godzoeker in tijden van verandering
Peter Nissen en Pieter Butz

Parochie in beweging
Petra Stassen en Ad van der Helm

Religie achter de voordeur vandaan
Ernst Hirsch Ballin , Marcel Poorthuis e.a.

Spirit – Sprankel voor elke dag
Peter Denneman

TIME OUT. Op weg naar een open en gastvrije kerk. Een werkboek
Stichting Leve de Kerk

Tijdloos. Gedichten van een monnik
Christian Pirenne

Uw weg - mijn weg. Gids op de geestelijke weg
Sabine Nijland

Vanuit het binnenste van de ziel
Loes Marijnissen

Visioen en verzet. Over Dorothee Sölle
Annemarie Korte

Visioenen van het Tweede Vaticaans Concilie
Martin Hoondert, Jan Jacobs, Franck Ploum

Voorbij het kerkgebouw
Paul Post

Vreemde in eigen huis
Stephan van Erp, Vincent de Haas, Robert Jan Peeters

Vrouwen tot diaken gewijd
Hans Wijngaards

Was getekend: Paulus
Cor Sinnema en Geert Hüsstege

Wonderboj
Frank.G. Bosman

Wonderlijke ontmoetingen. Lourdes als moderne bedevaartplaats (Meander deel 11)
P. Post, C. Caspers e.a.

Wonen onder de wolk
Henk Jongerius

Zijn lichaam worden
Charles Casper, Petra Versnel-Mergaerts (red.)

Zo leefde Hij!
Piet van der Schoof

 

 


Werkgroep voor
Liturgie Heeswijk
Abdij van Berne
Abdijstraat 53
5473 AC Heeswijk
tel: 0413-293480
info@wlh.nlVolg ons op: