Berne Liturgische Werkdagen

Liturgische Werkdagen 

Het doel van de Berne Liturgische Werkdagen is de praktische vorming in het voorbereiden en vieren van liturgie door:

- het bieden van relevante informatie
- het uitwisselen van ervaringen
- het praktisch oefenen in het maken van en omgaan met teksten, gebeden en symbolen
- wederzijdse inspiratie binnen het klimaat van de Abdij van Berne

Avondwake. Zaterdag 23 november 2013

Het vieren van de avondwake rond het overlijden van een medeparochiaan gebeurt op een kwetsbaar moment in het bestaan van mensen. Met aandacht, invoelingsvermogen én met de kracht van onze grote Traditie kunnen we mensen nabij zijn. Op deze dag worden u ideeën en materiaal aangereikt. De dag is bestemd voor alle leden van avondwakegroepen en voor mensen die daar actief in zouden willen worden.
Inleider: Nico Vreeswijk

Plaats: Abdij van Berne
Tijd: 9.30-16.00 uur
Kosten: € 20,-
Opgave: cursus@bernemedia.com

De keuze van muziek en lied ter plaatse. Wat gebeurt er in het spanningsveld van beperking en overvloed? Zaterdag 18 januari 2014
 
De dag is opgezet voor dirigenten, organisten, zangers en voorgangers.  Uitgangspunt voor de inleiding en het gesprek vormen de drie nieuw verschenen (en vertaalde) boeken waarin de rol van lied en zang in de liturgie centraal staat:
• Joseph Gelineau, De gezangen van de eucharistie. Een
 benadering vanuit de riten
• Martin Hoondert e.a. (red.), Godlof! Maar hoe?
• Het nieuwe Liedboek (2013) van de Protestante Kerken
In deze leerwerkdag gaan we in gesprek en op zoek naar de keuzecriteria voor liederen, geëigend voor een bepaalde situatie. Interessant is dat de keuzemogelijkheid binnen de katholieke liturgie zich steeds meer beperkt o.i.v. van het bisschoppelijk beleid, terwijl ten dienste van de protestantse eredienst net Het nieuwe Liedboek is verschenen, vol met 1600 pagina’s liederen. Ter illustratie zal een aantal liederen ten gehore gebracht worden.
Inleider: Martin Hoondert

Plaats: Abdij van Berne
Tijd: 9.30-16.00 uur
Kosten: € 20,-
Opgave: cursus@bernemedia.com

Uitvaart Zaterdag 8 maart 2014

Steeds meer gaan medeparochianen voor in een uitvaart. Dit vraagt om een gedegen vorming in het omgaan met teksten, in de kundigheid van het voorgaan en in de boodschap die op de grens van dood en leven klinkt.
Deze werkdag richt zich vooral op het ‘zelf doen’, we zijn actief bezig met tekst en handeling.
Inleider: Riek van Stratum

Plaats: Abdij van Berne
Tijd: 9.30-16.00 uur
Kosten: € 20,-
Opgave: cursus@bernemedia.com


Naast de Berne Liturgische Werkdagen voor de liturgie organiseert de Abdij van Berne ook:
Berne Inspiratie-middagen

-> Praktische informatie  (kosten, betaalwijze, aanmeldingskaarten)

-> Berne Inspiratie-middagen

-> Home


Werkgroep voor
Liturgie Heeswijk
Abdij van Berne
Abdijstraat 53
5473 AC Heeswijk
tel: 0413-293480
info@wlh.nlVolg ons op: