Geschiedenis

De Werkgroep voor Liturgie Heeswijk bestaat in de huidige vorm sinds 1966.

De Werkgroep kent een lange en boeiende voorgeschiedenis. Waar ligt het beginpunt? Diverse jaartallen kunnen genoemd worden:


Oprichting van de Abdij van Berne: norbertijnen vestigen zich in Berne, vlakbij Heusden.


Na een periode van 'verborgen bestaan' hervat de Abdij van Berne het leven in gemeenschap, nu in Heeswijk.

Start van het tijdschrift Het Offer. Hierin wordt veel aandacht geschonken aan de viering van de mis. In de loop der jaren is dit ontwikkeld tot het tijdschrift Rond de Tafel, in een andere vorm, met een brede en praktijkgerichte aandacht voor alles wat met liturgie te maken heeft. Uiteindelijk is Rond de Tafel samen met het tijdschrift Inzet als geheel vernieuwd verder gegaan onder de naam: VIEREN, tijdschrift voor liturgie en spiritualiteit.De norbertijnen van de Abdij van Berne beginnen met het zogenoemde 'miswekenwerk': vorming en scholing van gelovigen om actieve deelname aan de mis mogelijk te maken.


Start van het wekelijkse boekje De zondagsmis . Met behulp van dit boekje kunnen de gelovigen de mis volgen, worden ze uitgenodigd tot meebidden en -zingen en worden handreikingen gegeven voor persoonlijk gebed. De zondagsmis heet sinds 1995 De zondag vieren.


Het 'Liturgisch Apostolaat' van de Abdij van Berne krijgt een nieuwe naam: Werkgroep voor Liturgie Heeswijk.

Uit deze jaartallen blijkt dat het werk van de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk nauw verbonden is met de Abdij van Berne en de norbertijnse spiritualiteit die zoekt naar goede en eigentijdse liturgie, dichtbij het leven van mensen, liturgie die raakt, waarbij mensen zich betrokken voelen. De Werkgroep tracht dit te bereiken door het verzorgen van liturgische en liturgisch-catechetische uitgaven en door het aanbieden van vorming.


Werkgroep voor
Liturgie Heeswijk
Abdij van Berne
Abdijstraat 53
5473 AC Heeswijk
tel: 0413-293480
info@wlh.nlVolg ons op: